BAM tekent convenant met FSC Nederland voor toepassing verantwoord hout

3 december 2007 20:15 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 3 december 2007 - Koninklijke BAM Groep nv tekent 4 december 2007 een convenant met FSC Nederland. BAM legt zich in deze overeenkomst vast om zich maximaal in te spannen FSC-hout toe te passen bij alle projecten die de Groep zelf ontwikkelt. Bovendien zal BAM bij opdrachten voor derden toepassing van FSC-hout voorstellen. Hout met het internationaal erkende FSC-keurmerk voldoet aan de hoogste eisen voor sociaal, natuurvriendelijk en economisch verantwoord bosbeheer. Het convenant wordt namens FSC Nederland getekend door directeur Sandra Mulder en namens BAM door vice-voorzitter raad van bestuur Nico de Vries.

BAM beschouwt het gebruik van verantwoord hout als een van de uitwerkingen van het door de onderneming geformuleerde beleid op het terrein van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door het afsluiten van een convenant tussen FSC Nederland en Koninklijke BAM Groep wordt toepassing van FSC-hout gestimuleerd en verdere certificering van grote bosgebieden mogelijk gemaakt. Op dit moment is wereldwijd meer dan negentig miljoen hectare bos (twintig keer de oppervlakte van Nederland) gecertificeerd.

FSC staat voor Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer). Hout en houtproducten met het internationale, onafhankelijke FSC-keurmerk zijn met zekerheid afkomstig uit verantwoord beheerde bossen, waar aandacht is voor ecologische, sociale en economische aspecten. FSC Nederland verwacht dat het marktaandeel van hout met een FSC-keurmerk in 2007 uitkomt op zeventien procent. In 1999 lag dit aandeel nog op vier procent. FSC Nederland streeft ernaar dit aandeel in 2008 te verhogen tot 25 procent.

Naast de toepassing van hout en houtproducten bij bouwprojecten streeft BAM tevens naar overschakeling, binnen enkele jaren, op FSC-papier. BAM spant zich in om het draagvlak voor FSC-gecertificeerde producten in de onderneming verder te vergroten en met FSC Nederland te werken aan kennisoverdracht over FSC-producten. Het convenant is opgesteld met het oog op de activiteiten van BAM in Nederland, maar de Groep streeft ernaar de werking van het convenant uit te breiden naar de internationale activiteiten.

Nadere informatie: Arno Pronk, (030) 659 86 21.