BAM Vastgoed koploper in duurzaam ontwikkelen

15 juni 2009 12:50 - AM bv

Bunnik, 15 juni 2009 - Duurzaam ontwikkelen loopt als een 'groene draad' door het programma van BAM Vastgoed op de Provada, Amsterdam RAI Hal 11 - Stand 22

Dinsdag 16 juni 12.00-13.00 uur

Persbijeenkomst 'Visie op Duurzaam' door Pieter Hameetman en Lancering BAM W&R Groenwoning
Deze bijeenkomst laat zien hoe visie succesvol in de praktijk wordt gebracht.

Woensdag 17 juni 10.30-11.30 uur

Workshop 'Duurzame gebiedsontwikkeling' door Pieter Hameetman en Alex Voordes
Ook in deze workshop komen theorie en praktijk samen, maar dan specifiek gericht op gebiedsontwikkeling.

Woensdag 17 juni 14.15-15.00 uur

Lancering www.e-calculator.nl door Ed Nijpels

BAM Vastgoed heeft in samenwerking met Caubergh-Huygen een instrument ontwikkeld, waarmee de energielasten van nieuwbouwwoningen worden berekend. Ook dit past in de visie van BAM Vastgoed van denken, doen en bewijzen.

Donderdag 18 juni 13.30-14.30 uur

Aandacht voor de BAM W&R Groenwoning door Patrick Esveld van BAM Vastgoed en Willem Otter van BAM Woningbouw.

In deze presentatie wordt dieper ingegaan op de voordelen van dit woningtype. Duurzaam, comfortabel en rendabel, BAM laat zien hoe de W&R Groenwoning deze beloften waarmaakt.

Als vooruitstrevende ontwikkelaar onderkent BAM Vastgoed zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van klimaatverandering en energieverbruik. Koninklijke BAM Groep gelooft in de winst van duurzaam ontwikkelen en duurzaam bouwen. Er wordt fors geïnvesteerd in productinnovaties die leiden tot energie-efficiëntie. Energielasten vormen een steeds groter deel van de exploitatiekosten, waardoor energie-efficiënte systemen voor de bewoners en gebruikers direct hun vruchten kunnen afwerpen. Dat vergt een andere kijk op ontwikkelen: een integrale kijk. Pas wanneer duurzaamheid vanuit een economisch perspectief van meet of aan in de planontwikkeling wordt betrokken, kan het meeste worden bereikt. In comfort, in energieprestatie en in CO2-reductie.

Pieter Hameetman, innovatiemanager bij BAM Vastgoed, deelt tijdens deze Provada graag de visie op duurzaamheid van BAM. Hij laat zien dat de lat steeds hoger komt te liggen, maar dat met de juiste maatregelen deze scenario's alleszins reëel zijn. De drie uitgangspunten zijn helder: 1) het beperken van de energievraag voor verwarming, koeling en elektragebruik staat vanaf het begin van een project centraal; 2) het aanwenden van duurzame energietoepassingen in alle nieuwe projecten; 3) het creëren van een breed draagvlak voor de toepassing van duurzame innovaties door keteninitiatieven.

Hameetman is al vanaf 1987 betrokken bij projecten op het gebied van extreem energiezuinig bouwen, milieuclassificatie van bouwmaterialen, stedelijke ecologie en klantgericht ontwikkelen. Hij neemt deel in diverse begeleidingscommissies op het gebied van duurzame energie en is auteur van het boek Toolkit Duurzame Woningbouw. Op dit moment werkt Hameetman aan de uitgave Toolkit Duurzame Gebiedsontwikkeling. Sinds mei 2006 is Hameetman lid van het Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving en binnen dat platform voorzitter van de Werkgroep Nieuwbouw Groot Onderhoud/Renovatie. Daarin werkt hij aan een innovatieplan energie-efficiency nieuwbouw en renovatie.

Nadere informatie: K. (Karin) Roeleveld MCC, Hoofd Marketing & Communicatie, (030) 659 85 38.