BAM verheugd over schikking inzake schadeafwikkeling Schürmann-complex Bonn

15 november 2007 17:53 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 15 november 2007 - De betrokken Duitse ministeries en Koninklijke BAM Groep nv hebben een door de rechtbank in Bonn voorgestelde schikking geaccepteerd inzake de afwikkeling van de schade, die was opgetreden aan het Schürmann-complex in Bonn door het buiten de oevers treden van de Rijn in december 1993. De rechtbank heeft de schikking vandaag vastgelegd.

De uitvoering van het Schürmann-complex was in handen van HBG, dat in 2002 door Koninklijke BAM Groep is overgenomen. In het kader van de schikking zal BAM de Duitse overheid € 55 miljoen (inclusief rente) betalen, waarbij beide partijen verder afzien van vorderingen over en weer. Dit bedrag past binnen de schattingen die BAM hiervoor hanteerde, en is gedekt door een verzekeringsuitkering. De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep is verheugd dat door de thans bereikte schikking de procedure definitief is beëindigd.

Reeds in april 2001 was door het gerechtshof in Keulen bepaald dat de Duitse overheid als opdrachtgever en HBG als bouwer de verantwoordelijkheid ten aanzien van de afwikkeling van de schade aan het Schürmann-complex gelijkelijk dienden te delen. Deze uitspaak werd medio 2003 definitief, nadat het Bundesgerichtshof in Karlsruhe besloot de ingediende cassatieverzoeken tegen deze uitspraak, niet in behandeling te nemen.

Pas na vaststelling van de juridische verantwoordelijkheid begon de procedure, waarin de rechtbank in Bonn de hoogte van de schade zou vaststellen. De overheid verlangde aanvankelijk een schadevergoeding die substantieel hoger lag dan Koninklijke BAM Groep redelijk achtte. BAM werd in die opvatting gesteund door een schikkingsvoorstel dat het gerechtshof in Keulen had gedaan, maar dat door de overheid was afgewezen. De huidige schikking is in lijn met het eerdere voorstel.

Nadere informatie:

  • pers: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21;
  • analisten: drs. P. Juge RC, (030) 659 86 01.