BAM verhoogt winstverwachting 2007 na goed eerste halfjaar

6 september 2007 16:04 - Koninklijke BAM Groep nv
  • Resultaat vóór belastingen eerste halfjaar 2007: € 166,8 miljoen (+28%)
  • Nettoresultaat eerste halfjaar 2007: € 126,3 miljoen (+41%)
  • Duitse activiteiten ontwikkelen zich naar verwachting
  • Orderportefeuille wederom op recordhoogte: € 14,7 miljard
  • Verhoging winstverwachting 2007: nettowinst van ten minste € 230 miljoen

Klik hier voor het gehele persbericht.

Gang van zaken eerste halfjaar 2007

Koninklijke BAM Groep heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. De nettowinst steeg ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 41% tot € 126,3 miljoen (2006: € 89,8 miljoen). De omzet is met ruim 6% toegenomen tot € 4,1 miljard (2006: € 3,9 miljard). De omzetstijging is grotendeels autonoom gerealiseerd. Het effect van acquisities op de omzetgroei bedraagt circa 1,5%.

Vrijwel alle sectoren hebben aan de winststijging bijgedragen. De toename van het resultaat van de sector Bouw is grotendeels in het Verenigd Koninkrijk en België tot stand gekomen en houdt tevens verband met de verbeterde resultaten in Duitsland. In de sector Vastgoed heeft AM in het eerste halfjaar 2007 een naar verhouding hoge resultaatsbijdrage geleverd. Hiertegenover staat een lager resultaat uit vastgoedontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk. De stijging van de winst hangt tevens samen met de hogere resultaten van BAM PPP en Tebodin, alsmede met een aanzienlijk lagere belastingdruk in het eerste halfjaar 2007.