BAM verkoopt 21,5-procentsbelang in Van Oord

22 december 2011 19:59 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 22 december 2011 – Koninklijke BAM Groep heeft het 21,5-procentsbelang in baggeronderneming Van Oord per vandaag verkocht aan een consortium, bestaande uit de Belgische investeringsmaatschappij Cobepa en de Nederlandse investeringsmaatschappijen Janivo, Breedinvest en Rinkelberg. De koopsom bedraagt € 200 miljoen. In verband met afgegeven garanties treft BAM een voorziening in 2011 voor het maximale risico van € 15 miljoen. Het betreft een dividendgarantie voor een periode van vijf jaar. De transactie heeft hierdoor geen materiële invloed op de eerder door BAM uitgesproken verwachting dat de Groep voor het boekjaar 2011 een nettowinstniveau verwacht van € 120 miljoen.

Het totale bedrag in contanten, dat BAM in het boekjaar 2011 ontvangt met betrekking tot het belang in Van Oord, bedraagt € 238 miljoen. Dit bedrag omvat de koopsom van € 200 miljoen, ontvangen regulier dividend van € 16 miljoen en uitbetaald superdividend van € 22 miljoen.

De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep is zeer verheugd met deze transactie. Het minderheidsbelang van BAM in baggeronderneming Van Oord is voortgekomen uit de verkoop van de baggeractiviteiten in 2003 aan MerweOord. Daarbij is overeengekomen dat BAM het minderheidsbelang in Van Oord vanaf 2008 kan verkopen. Deze transactie past in de geüpdate strategische agenda, zoals op 17 november is gepresenteerd, waarbij BAM de focus op de kernactiviteiten wil verscherpen en tevens de financiële positie wil versterken.

Nadere informatie:

  • pers: drs. A.C. Pronk, +31 (0)30 659 86 21;
  • analisten: drs. P.R.E. Snippe, +31 (0)30 659 87 07.