BAM verkoopt Amerikaanse werkmaatschappij en past winstverwachting 2007 aan

25 september 2007 16:28 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 25 september 2007 – Koninklijke BAM Groep nv heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van de Amerikaanse werkmaatschappij Flatiron Construction Corp. aan Hochtief AG, gevestigd te Essen, Duitsland. Zowel de raad van commissarissen van Hochtief, als de raad van commissarissen van BAM heeft ingestemd met de transactie.

Hochtief zal alle aandelen van Flatiron verwerven voor een bedrag in contanten van circa € 172 miljoen (USD 243 miljoen). BAM realiseert bij verkoop – na aftrek van kosten en voorzieningen – een boekwinst van circa € 70 miljoen. De verkoop past binnen de Strategische agenda 2007 – 2009, die BAM eind vorig jaar heeft bekendgemaakt. Een van de beleidslijnen hierin is versterking van de Europese basis van de Groep, zoals blijkt uit de overname van onder meer de Belgische projectontwikkelaar Kairos en de Belgische infrabouwer Betonac.

Aanpassing winstverwachting 2007 Koninklijke BAM Groep

Rekeninghoudend met de verkoop van de Amerikaanse dochtermaatschappij verwacht Koninklijke BAM Groep over 2007 een omzet te behalen van ruim € 9 miljard en een nettowinst van ten minste € 296 miljoen. In deze nettowinst is bovengenoemde boekwinst van circa € 70 miljoen en de operationele winst van Flatiron tot en met het derde kwartaal 2007 begrepen.

Profiel Flatiron

Flatiron Construction is werkzaam in de Noord-Amerikaanse inframarkt en is gespecialiseerd in ontwerp en bouw van infrastructurele projecten. Flatiron kan zich rekenen tot de vijf grootste bruggenbouwers van de Verenigde Staten. De onderneming telt circa 1.700 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Longmont, nabij Denver, Colorado. Flatiron behaalde over 2006 een omzet van € 496 miljoen.