BAM verwacht notering aan Optiebeurs

4 mei 2006 10:16 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 4 mei 2006 – Op de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke BAM Groep nv, bijeen in Amsterdam op 3 mei 2006, heeft de raad van bestuur meegedeeld dat de Amsterdamse optiebeurs Euronext.liffe voornemens is om opties op aandelen Koninklijke BAM Groep nv te introduceren. De nieuwe opties zullen naar verwachting verhandelbaar zijn vanaf 20 juni. Het tickersymbool zal BAM zijn. Euronext.liffe is het derivatenbedrijf van Euronext.

Tijdens de vergadering is tevens het dividend over het boekjaar 2005 vastgesteld op € 2,00 in contanten per gewoon aandeel van nominaal € 0,50.

Ook heeft de algemene vergadering van aandeelhouders besloten tot wijziging van de statuten van de vennootschap. Het van kracht worden van deze statutenwijziging, naar verwachting per 11 mei 2006, houdt onder meer in, dat de gewone aandelen Koninklijke BAM Groep nv worden gesplitst op een zodanige wijze dat voor één gewoon aandeel van nominaal € 0,50 vijf nieuwe gewone aandelen met een nominale waarde van € 0,10 elk worden verkregen. Eveneens worden de converteerbare preferente aandelen Koninklijke BAM Groep nv en de niet-converteerbare preferente aandelen Koninklijke BAM Groep nv gesplitst op een zodanige wijze dat voor één preferent aandeel van nominaal € 0,50 vijf nieuwe preferente aandelen met een nominale waarde van € 0,10 elk worden verkregen.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft ingestemd met de herbenoeming van R.J.N. Abrahamsen en de benoeming van W. van Vonno tot lid van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen wordt thans gevormd door: ir. G-J. Kramer (voorzitter), ir. W.K. Wiechers (vice-voorzitter), drs. R.J.N. Abrahamsen, A. Baar, ir. J.A. Dekker, H. van Rompuy en dr.ir. W. van Vonno.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.