BAM voltooit renovatie van in bedrijf gebleven steiger voor petrochemische producten in Indonesië

19 juli 2013 14:05 - BAM International bv
Renovatie steiger

Bunnik, 19 juli 2013 - BAM International – de werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep, die actief is buiten Europa – heeft de renovatie voltooid van een steiger voor de overslag van petrochemische producten in Cilegon, West-Java. BAM’s Indonesische dochteronderneming heeft de werkzaamheden uitgevoerd zonder het productieproces van opdrachtgever Chandra Asri te verstoren. Ondanks slechte weersomstandigheden is BAM erin geslaagd het project binnen de gestelde tijd op te leveren.

Gedurende de uitvoeringsperiode konden schepen afmeren voor de overslag van petrochemische producten van Chandra Asri. De werkzaamheden betroffen de volledige reconstructie van een afmeerfaciliteit (‘dolphin’) en het upgraden van de overige acht afmeerfaciliteiten.

Elemantary schoolNaast een vernieuwde steiger voor een petrochemische onderneming, laat het projectteam van BAM nog een andere blijvende herinnering na aan de gemeenschap van Cilegon: een klaslokaal en een badmintonveld voor een basisschool. Een lokale aannemer heeft in opdracht van het projectteam een extra klaslokaal en sportfaciliteiten gerealiseerd voor Elementary School nr. 4 in de nabijgelegen stad Anyar.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.