BAM Wegen behaalt certificaat voor verrichten emissiemetingen in asfaltcentrales

19 december 2013 14:17 - BAM Infra bv
BAM Wegen behaalt certificaat voor verrichten emissiemetingen in asfaltcentrales

Utrecht, 16 december 2013 - BAM Wegen is gecertificeerd voor het uitvoeren van emissiemetingen in asfaltcentrales. ‘De metingen stellen ons in staat beter inzicht te krijgen in het asfaltproductieproces en de emissie. Door dit consequent te monitoren in onze asfaltcentrales kunnen we emissies beter beheersen en waar mogelijk verlagen’, aldus Bastiaan de Bruin, technisch medewerker bij BAM Wegen. De certificering sluit aan op de doelstellingen van BAM met het Europese demonstratieproject LE2AP.

BAM Wegen heeft in haar duurzaamheidsvisie 2012-2025 opgenomen de CO2-emissie zoveel mogelijk te beperken. Asfaltcentrales stoten een grote hoeveelheid emissie (waaronder CO2) uit en worden om die reden periodiek gecontroleerd door gecertificeerde meetbedrijven. ‘Door de metingen ook met eigen apparatuur zelf uit te voeren, kunnen we alerter reageren op afwijkingen en het productieproces beter beheersen’, geeft De Bruin aan. Om de metingen te mogen uitvoeren heeft De Bruin de opleiding NOx-emissiemetingen voor SCIOS, scope 6 gevolgd.

LE2AP-project

De certificering sluit aan op de doelstellingen van BAM met LE2AP (Low Emission2 Asphalt Pavements), een demonstratieproject in het kader van LIFE+ van de Europese Unie voor extra financiering van initiatieven voor het milieu. Het doel is asfaltproductie en -verwerking vele malen duurzamer te maken. BAM Wegen hanteert hiervoor de 3D-weg: Duurzaamheid – Decibellen – Doorstroming. Het demonstratieproject moet in 2016 leiden tot de aanleg van een proefvak van een kilometer met een deklaag die voor minimaal tachtig procent bestaat uit gerecycled asfalt, een geluidreductie heeft van minimaal 7 dB(A) en bestaat uit asfalt dat is geproduceerd bij 80 graden Celsius. BAM Wegen heeft hiervoor een Europese subsidie ontvangen.

Nadere informatie: Bart Hogenbosch, BAM Wegen bv, (030) 287 69 54.