BAM Wegen bouwt asfaltcentrale ZNAC in Breda om voor biobrandstof

3 juli 2008 19:26 - BAM Infra bv

Utrecht, 3 juli 2008 - BAM Wegen heeft de asfaltcentrale ZNAC (Zuid Nederlandse Asfalt Centrale) in Breda omgebouwd van een oliegestookte tot een bio-oliegestookte asfaltinstallatie. Bio-olie, een niet-fossiele brandstof, is honderd procent plantaardig en wordt onder KIWA-certificaat geleverd. Tevens wordt bij de ZNAC gebruikgemaakt van groene stroom. Deze maatregelen dragen bij aan een schonere en milieuvriendelijkere productie van asfalt.

BAM Wegen heeft het nieuwe verhittingssysteem voor de asfaltinstallatie ontwikkeld op basis van systemen die worden toegepast in de tuinbouw. De ombouwoperatie is in januari 2008 gestart en onlangs afgerond. Voor zover bekend, is het stoken met bio-olie van een asfaltinstallatie uniek.

BAM Wegen zal de toepassing van bio-olie bij de ZNAC een jaar lang beproeven. Met de kennis en ervaring die bij die proefproject worden opgedaan, zal BAM Wegen beslissen over de inzet van alternatieve brandstoffen bij andere asfaltinstallaties.

De ZNAC produceert naast conventioneel asfalt ook LEAB (Laag Energie Asfalt Beton). In vergelijking met conventioneel asfalt beton komt bij de productie van LEAB, circa 25 tot 40 procent minder CO2 vrij.

Tot nu toe is ongeveer 17.000 ton LEAB in deze centrale geproduceerd, waarmee een reductie van 66.300 kg CO2 is behaald, vergelijkbaar met de hoeveelheid CO2 die door zeven hectare bos wordt opgenomen. Bijkomend voordeel van de productie van LEAB vormt de verbetering van de arbeidsomstandigheden, omdat productie en verwerking van het asfalt aanzienlijk minder reukoverlast geven.

Nadere informatie: K.M. Banga-Davis, (030) 287 68 76.