BAM Wegen stelt als eerste functionele asfalteigenschappen beschikbaar

20 april 2009 10:40 - BAM Infra bv

Utrecht, 20 april 2009 - Sinds 1 maart 2009 is het zover: in Nederland mogen de continu gegradeerde asfaltmengsels, die geleverd worden op basis van de Standaard RAW Bepalingen, alleen met een CE-markering op basis van een functioneel typeonderzoek op de markt worden gezet. Dit betekent dat de traditionele empirische benadering met voorgeschreven receptuur en marshalleigenschappen komt te vervallen. Hier komen functionele eigenschappen als watergevoeligheid, stijfheid en weerstand tegen vermoeiing en spoorvorming voor in de plaats.

Voor de Nederlandse wegenbouw betekent dit dat de karakterisering van asfaltmengsels voor wegverhardingen op basis van marshalleigenschappen niet meer mogelijk is. Deze asfalteigenschappen zijn met de invoering van de Europese asfaltnormen helemaal verdwenen: er mogen dus ook geen eisen meer aan worden gesteld. In plaats hiervan heeft Nederland gekozen voor het functioneel specificeren van asfaltmengsels. Er wordt dan niet meer uitgegaan van de beschrijving van asfaltmengsels op bouwstof niveau, maar van het verwachte mechanische gedrag van de asfaltmengsels in de weg. De eigenschappen van de asfaltmengsels worden bepaald in een functioneel typeonderzoek.

Voor de wegbeheerders, bouwondernemingen en advies- en ingenieursbureaus kan deze overstap betekenen dat de jarenlange ervaring met asfaltmengsels geactualiseerd moet worden. Om deze groepen tegemoet te komen heeft BAM Wegen een softwaretool ontwikkeld, waarin de resultaten van een groot aantal functionele typeonderzoeken van BAM Wegen beschikbaar zijn gesteld. In deze tool, die de naam AsCa heeft gekregen (samenvoeging van AsfaltCatalogus), zijn de resultaten van typeonderzoeken samengevat. AsCa bevat onder andere gegevens van continu gegradeerde mengsels (AC in Europese termen), die aangeleverd zijn bij CROW om de waarden in tabel T31.09 van de Wijziging mei 2008 van de Standaard RAW Bepalingen te kunnen controleren en eventueel aan te passen.

AsCa bestaat uit een zoekprogramma en een database. In de AsCa-database zijn de functionele eigenschappen van continu gegradeerde asfaltmengsels samengevat. Daarnaast bevat de database, die opgemaakt is in Excel en door de gebruiker aan te passen en uit te breiden is, de eigenschappen van een groot aantal SMA- en ZOAB-mengsels.
Met behulp van het zoekprogramma kan worden nagegaan welke asfaltmengsels beschikbaar zijn of welke combinatie van eigenschappen tot een geschikt product leidt. Met deze tool kan ook worden nagegaan of een asfaltmengsel met een bepaalde combinatie van asfalteigenschappen beschikbaar is of welk asfaltmengsel aan een specifieke vraag of wens voldoet.

AsCa wordt gratis aangeboden door BAM Wegen. Via de website www.bamwegen.nl/asca kan AsCa worden aangevraagd, waarna u binnen enkele werkdagen een exemplaar van AsCa in uw bezit heeft.

Periodiek kan via de website van BAM Wegen een update van de database worden gedownload.