Bedrijfsresultaat [EBIT] vanaf 2003 structureel op minimaal 4%

15 februari 2001 20:02 - Koninklijke BAM Groep nv

Bedrijfsresultaat [EBIT] in 2003 meer dan verdubbeld naar ten minste € 200

Veranderprogramma’s zorgen voor een structurele rendementsverbetering; in 2003 circa € 135 miljoen verbetering op jaarbasis, door:

  • verbetering operationele prestaties: circa € 70 miljoen
  • benutting inkoopvoordelen en strategic sourcing: circa € 40 miljoen
  • verlaging overheadkosten door aanpassingen bij corporate center en nationale service-eenheden, inclusief algemene bezuinigingen: circa € 25 miljoen.

Organisatorische aanpassing van de Groep: van geografische naar sectorale indeling van groepsmaatschappijen.

Besluitvorming over strategische versterking door acquisitie of afstoting van activiteiten ná ingezette resultaatverbetering in de sectoren Bouw & Vastgoed en Civiel.

Middellange termijn: evaluatie van de activiteitenportefeuille gericht op marktleiderschap in de markten en marktsegmenten die voor HBG van strategisch belang zijn.

Bedrijfsresultaat in 2003 meer dan verdubbeld naar ten minste € 200 miljoen

Rijswijk – De strategische heroriëntatie van HBG resulteert in een EBIT-marge van vier procent in 2003. Dit komt overeen met een ruime verdubbeling van het bedrijfsresultaat [EBIT]. Tijdens een bijeenkomst met beleggingsanalisten in Amsterdam heeft ir. C.J.A. Reigersman – president Raad van Bestuur van HBG, Hollandsche Beton Groep nv – bekendgemaakt, dat HBG een 'full potential programme' heeft ingezet dat tot doel heeft de winstgevendheid zo snel mogelijk te verhogen. In 2003 dient dit te leiden tot een EBIT van minimaal € 200 miljoen.

Rendementsverbetering en kostenverlaging

Het driesporen-programma omvat acties op het gebied van 'commercial and executional excellence', die een structurele rendementsverbetering met circa € 70 miljoen dienen te genereren. Een tweede onderdeel van het programma, gecoördineerde inkoop [strategic sourcing], dient te leiden tot een kostenreductie met circa € 40 miljoen. Het derde spoor van het programma omvat een scherpe vermindering van overheadkosten met circa € 25 miljoen op jaarbasis door een herinrichting van de taken en verantwoordelijkheden op holding-niveau en bij groepsmaatschappijen. Dit houdt tevens algemene bezuinigingen bij alle onderdelen van HBG in.

Eerst resultaatverbetering

HBG is eind september 2000 gestart met een strategische heroriëntatie. In dit kader is in de afgelopen maanden een diepgaande bedrijfsanalyse uitgevoerd, waarbij de prestaties van HBG ook zijn vergeleken met die van vergelijkbare internationaal opererende ondernemingen. Op basis van de uitkomsten van deze studie heeft de Raad van Bestuur vastgesteld dat de strategie van de Groep gericht moet zijn op het behalen van een structurele EBIT-marge van minimaal vier procent.

De studie heeft uitgewezen dat de Groep allereerst de resultaten van de groepsonderdelen in de sector bouw en vastgoed en de sector civiel [gezamenlijk ruim 85 procent van de omzet] dient te verbeteren, voordat besluiten kunnen worden genomen over verdere strategische versterking of afstoting van activiteiten.

De organisatiestructuur van de Groep is in het kader van de strategische heroriëntatie aangepast. HBG stuurt de groepsmaatschappijen aan per sector en kent niet langer een geografische structuur. Voor elke sector is – binnen de totale EBIT-doelstelling van 4 procent – een EBIT-marge vastgesteld: bouw en vastgoed: 3,6 procent; civiel: 4 procent; baggeren: 10 procent; consultancy en engineering: 7 procent.

Marktleiderschap in strategisch belangrijke markten

Vanuit een sterke positie in de diverse bouwmarkten zal HBG zich verder toeleggen op uitbouw van activiteiten met een hogere toegevoegde waarde, zoals projectontwikkeling en PFI-activiteiten [Private Finance Initiative-projecten, die naast de uitvoerende bouwwerkzaamheden, tevens de ontwikkeling en exploitatie omvatten].

Op de middellange termijn zal de activiteitenportefeuille worden geëvalueerd op basis van het uitgangspunt dat groepsmaatschappijen in hun specifieke markten tot de marktleiders dienen te behoren. Indien er geen uitzicht is op het spoedig verwerven van een dergelijke positie [hetzij door autonome groei, hetzij door acquisities] zal HBG zich uit die markten terugtrekken.

HBG stelt zich tot doel om met groepsmaatschappij HAM een sterke positie te blijven innemen in de wereldwijde baggermarkt. In dit kader zullen alle mogelijke scenario's voor verdere groei en ontwikkeling van deze activiteiten worden onderzocht.

De uitgevoerde analyses bevestigen dat de huidige activiteiten van HBG in de sector consultancy en engineering – uitgevoerd door groepsmaatschappij Tebodin – een goede winstgevendheid kennen. De Groep verwacht door het aangaan van strategische allianties de internationale marktpositie nog verder te kunnen versterken en verdere groei te genereren.

Jaarresultaten 2000

HBG zal op 21 maart de jaarresultaten over 2000 bekendmaken. Op 4 september 2000 heeft de Raad van Bestuur al aangekondigd een omvangrijke voorziening te treffen die zal resulteren in een nettoverlies in de orde van grootte van circa € 68 miljoen.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.