Beëindiging beursnoteringen AM in zicht; BAM controleert meer dan 99% van AM

8 maart 2006 13:05 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik en Nieuwegein, 8 maart 2006 – De noteringen van de aandelen en warrants van AM zullen – zoals meegedeeld op 10 februari 2006 – worden beëindigd op dinsdag 14 maart 2006. De laatste dag waarop de aandelen en warrants kunnen worden verhandeld op Euronext Amsterdam zal maandag 13 maart 2006 zijn.

Bij sluiting van de beurs op 7 maart 2006 controleerde Terra Amstel 99,3% van de aandelen en 100,0% van de warrants. Dit komt overeen met 99,3% van het totaal aantal uitstaande aandelen en warrants tezamen.

Ter verwerving van de resterende, circa 680.000 aandelen zal Terra Amstel binnenkort een uitkoopprocedure starten in overeenstemming met artikel 92a boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Nadere informatie:

  • Koninklijke BAM Groep nv, Arno Pronk, directeur public relations, telefoon (030) 659 86 21
  • AM N.V, Michel Westbeek, directeur in- en externe communicatie, telefoon (030) 609 72 52

Dit persbericht is gepubliceerd in het Nederlands en in het Engels. De Nederlandstalige versie prevaleert boven de Engelstalige versie.