Belangrijke handtekeningen voor schouwburg

Ondertekening aannemingsovereenkomst voor de Schouwburg Cuijk door burgemeester Wim Hillenaar (rechts) en Jack Koch, directeur BAM Utiliteitsbouw regio Eindhoven.

(Persbericht gemeente Cuijk:) Cuijk, 6 december 2013 – De gemeenteraad van Cuijk heeft in 2011 besloten opdracht te geven tot de vernieuwbouw van de schouwburg in Cuijk. De raad heeft toen ook besloten om (vooral vanwege de forse inzet van gemeentelijke middelen) eigenaar te worden van het nieuwe pand en het vervolgens te verhuren aan de Stichting Schouwburg Cuijk. Vrijdag 6 december is hiervoor de leveringsakte ondertekend, inclusief eigendomsoverdracht en de huurovereenkomst met de schouwburg. Ook de aannemingsovereenkomst met BAM Utiliteitsbouw (bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden) werd officieel bezegeld met handtekeningen. De start van de sloop- en bouwwerkzaamheden kunnen daarmee echt beginnen.

Op basis van het raadbesluit van 2011 is toegewerkt naar een eigendomsoverdracht van het huidige schouwburgpand aan de gemeente. Daarbij was het noodzakelijk een reële waarde toe te kennen aan het vastgoed. In overleg met de Stichting Schouwburg Cuijk is afgesproken hiervoor de WOZ-waarde van € 846.000,- te hanteren. De Stichting Schouwburg Cuijk huurt het totale gebouw als hoofdgebruiker terug van de gemeente. Het college van B en W is intussen overgegaan tot definitieve gunning van de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden aan BAM Utiliteitsbouw. Zij was de laagste inschrijver.

Nadere informatie: Ljubo Šijaković, team Communicatie, gemeente Cuijk, (0485) 39 66 63, e-mail ljubo.sijakovic@cuijk.nl