Belgische BAM-dochter verwerft opdracht voor restauratie vier gevels op Grote Markt in Brussel

12 november 2007 17:50 - BAM Galère srl

Luik/Brussel, 12 november 2007 - Galère sa, een werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv, heeft opdracht verworven van het stadsbestuur van Brussel voor de restauratie van vier monumentale gevels van panden op de Grote Markt. Het betreft de aaneengesloten gevels van de panden de Sterre, de Zwane, In den Gulden Boom en de Roos. De werkzaamheden gaan deze maand van start en zullen ongeveer zes maanden duren. De opdrachtsom bedraagt circa €900.000,-.

De vier panden staan sinds 1999 op de lijst van het Werelderfgoed. Drie van de vier gebouwen zijn eigendom van de stad Brussel. Het vierde is eigendom van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), de gemeentelijke zorginstelling van Brussel. De restaurants en de cafés in de gebouwen zullen tijdens de restauratie geopend blijven. In 2004 heeft Galère al een ander pand aan de Grote Markt gerestaureerd, het Huis van de Ezel.

De geschiedenis van de Grote Markt gaat terug tot de Middeleeuwen. Aanvankelijk is de markt door houten huizen omgeven. In 1695 werd de Grote Markt verwoest door bombardementen van het Franse leger. De herbouw van het hart van Brussel nam slechts vijf jaar in beslag.

De Sterre (Grote Markt 8) was oorspronkelijk het huis van de zogenoemde 'amman', de baljuw of officier van justitie. Het is het kleinste gebouw op de Grote Markt. Nadat het in 1852 is afgebroken om de straat te verbreden, volgt herbouw in 1897. Sinds de reconstructie maken de verdiepingen, rustend op een arcade, deel uit van het naastliggende gebouw.

De Zwane (Grote Markt 9) huisvest een van de bekendste restaurants van Brussel. Het is het voormalige gildenhuis van de slagers. Hier schreven Karel Marx en Friedrich Engels in 1847 hun 'Communistisch Manifest'. De monumentale gevel is ontworpen door Cornelius van Nerven, die tevens tekende voor twee vleugels van het Stadhuis.

In den Gulden Boom (Grote Markt 10) was achtereenvolgens gildenhuis van de leerlooiers, de tapijtwevers en de brouwers. Meest opvallend aan de monumentale gevel, ontworpen door de architect Willem de Bruyn in 1695, is het ruiterstandbeeld van Karel van Lotharingen aan de top.

De Roos (Grote Markt 11) geeft een meer bescheiden aanblik. Van oudsher was het een particuliere woning. De gevel heeft een typische Brabantse barokstijl.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.