Benoeming manager investor relations

16 december 2008 07:28 - Koninklijke BAM Groep nv

Koninklijke BAM Groep nv heeft drs. P.R.E. Snippe per 1 januari 2009 benoemd tot manager investor relations. Patrick Snippe (40) volgt drs. P. Juge RC op, die per gelijke datum een functie elders heeft aanvaard.

De heer Snippe heeft sinds zijn indiensttreding bij de Groep in 1998 diverse financiële functies vervuld. Zo was hij onder meer verantwoordelijk voor de financiële zaken bij de voormalige Amerikaanse werkmaatschappij Flatiron en - meest recentelijk - binnen de stafafdeling Financiën voor fusies en overnames. De heer Snippe zal in laatstgenoemde functie aanblijven.