Benoemingen BAM International en BAM Civiel

13 november 2013 13:24 - Koninklijke BAM Groep nv
Wouter Remmelts

Bunnik, 13 november 2013 – De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft het voornemen om ir. W.R. Remmelts per 1 februari 2014 te benoemen tot directeur BAM International. Wouter Remmelts (53) bekleedt thans dezelfde functie bij BAM Civiel, waar hij sinds 2001 deel uitmaakt van de directie. De heer Remmelts is sinds zijn indiensttreding in 1986 onder meer werkzaam geweest in de Verenigde Staten, Brunei, Egypte en Libië.

De directie van BAM International zal hiermee per gelijke datum worden gevormd door G.K. Mazloumian, voorzitter, M.R. Bellamy en ir. W.R. Remmelts.

De raad van bestuur heeft het voornemen om eveneens per 1 februari 2014 ir. M. Smitt te benoemen tot directeur van BAM Civiel bv. Martijn Smitt (45) is thans directeur van Strukton Civiel, waar hij ruim twintig jaar werkzaam is geweest, waarvan acht jaar als directeur. De heer Smitt maakt sinds 2009 deel uit van het bestuur van Bouwend Nederland.

De directie van BAM Civiel zal hiermee per gelijke datum worden gevormd door ir. J.B. Wierenga, voorzitter, ir. H.M.E. te Duits en ir. M. Smitt.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.