Blauwe Stad genomineerd voor Gouden Piramide 2005

23 november 2005 21:05 - AM bv

BAM Vastgoed is samen met de gemeenten Winschoten, Scheemda, Reiderland, de provincie Groningen, Ballast-Nedam Bouw en Geveke Bouw genomineerd voor de Gouden Piramide 2005 met de inzending De Blauwe Stad in Groningen. De jury zal op zaterdag 26 november 2005 in het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam beslissen welk van de drie genomineerde projecten een geldbedrag van € 50.000,- en de trofee in ontvangst mag nemen. De AVRO zal hiervan op dezelfde dag op Nederland 1 om 16.35 uur verslag doen.

De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Voor de prijs kan elke opdrachtgever in Nederland in aanmerking komen. De prijs staat open voor gemeenten, particulieren, bedrijven, instellingen, professionele opdrachtgevers. De rijksprijs wordt toegekend naar aanleiding van één of meerdere gerealiseerde projecten waarvan de totstandkoming en het eindresultaat een voorbeeld zijn van de inspirerende rol van opdrachtgevers bij het ontwerp- en bouw- en/of ruimtelijk inrichtingsproces. De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, Verkeer en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Blauwe Stad – waarbij BAM Vastgoed nauw is betrokken – verrijst in Oost-Groningen rond een nieuw meer ter grootte van bijvoorbeeld het Sneeker Meer (8 km2). Aan de rand van het meer worden verschillende woonlocaties ontwikkeld in een landelijke en dorpse stijl en er worden nieuwe natuurgebieden en recreatieve voorzieningen aangelegd.