Blauwhoed en AM gaan ruim 200 woningen in Noorderkwartier Amsterdam ontwikkelen

16 februari 2016 07:27 - AM bv
Blauwhoed en AM gaan ruim 200 woningen in Noorderkwartier Amsterdam ontwikkelen

Amsterdam, 15 februari 2016 - Blauwhoed en AM gaan in Amsterdam de nieuwe woonwijk Noorderkwartier ontwikkelen. Noorderkwartier wordt een gevarieerde woonwijk met ruim 200 woningen in het nieuwe centrumgebied van Amsterdam Noord. Het plan voorziet in de grote behoefte aan gezinshuizen en wordt via co-creatie en particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd. Naast zelfbouwkavels en gezinswoningen is ook een woongebouw met appartementen voor studenten en starters onderdeel van de plannen.

De planvorming voor Noorderkwartier is in volle gang. De gemeente Amsterdam heeft met Blauwhoed en AM (samenwerkend in CZAN Ontwikkeling), eerder daartoe de uitvoeringsovereenkomst ondertekend en inmiddels heeft ook de gemeenteraad ingestemd met de plannen. Het bestemmingsplan voor de nieuwe wijk is in procedure en Blauwhoed en AM zijn met de ontwikkeling van de woningen gestart.

Start verkoop co-creatiewoningen

De eerste co-creatiewoningen in Noorderkwartier gaan naar verwachting al voor de zomer van 2016 in verkoop. Belangstellenden voor deze woningen kunnen zich alvast per mail aanmelden via verkoop@blauwhoed.nl.

CREATE@Noord: kavels voor zelfbouwers

In Noorderkwartier komen zelfbouwkavels binnen het concept CREATE. Op deze kavels kunnen kopers in particulier opdrachtgeverschap met veel vrijheid zelf hun eigen huis ontwerpen en realiseren. Geïnteresseerden voor een zelfbouwkavel kunnen zich alvast aanmelden op de site www.createatnoord.nl.

Centrumgebied Amsterdam Noord

Noorderkwartier maakt deel uit van Centrumgebied Amsterdam Noord (CAN), het nieuwe centrum van het noordelijke deel van Amsterdam. Het gebied ligt tussen de Nieuwe Purmerweg, de Ring A10, het Olof Palmeplein en het Noordhollandsch Kanaal en wordt in fasen ontwikkeld. In het hart van CAN komt straks het beginstation van de Noord/Zuidlijn, waarmee Amsterdam CS binnen 5 minuten bereikbaar wordt. In CAN wordt een verscheidenheid aan woon- werk en verblijfmilieus gerealiseerd.

Elzenhagen Noord: groene en kindvriendelijke woonwijk

Blauwhoed en AM realiseerden in CAN eerder Elzenhagen Noord (van 2007 tot 2014). Deze woonwijk met circa 600 woningen staat bekend om zijn groene en kindvriendelijke karakter en omvat gezinswoningen in verschillende typen en grootten en appartementen. Met name (jonge) gezinnen met kinderen hebben de afgelopen jaren hun weg gevonden naar Elzenhagen Noord.

Blauwhoed

Blauwhoed richt zich als integrale ontwikkelaar op de ontwikkeling, verkoop en realisatie van woningen en de (her)ontwikkeling van commercieel vastgoed. Blauwhoed ontwikkelt haar projecten in co-creatie en is in diverse plaatsen actief met projecten, nieuwe eigen concepten en initiatieven. Hierbij wordt verrassend klantgericht gewerkt met een open source proces waarin klanten vroegtijdig worden betrokken.

AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Met ons business Model ‘I AM YOU’ werken wij samen met belanghebbenden op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.