Boren Hubertustunnel gereed: Ondanks tegenslag op tijd

5 juni 2007 14:53 - Koninklijke BAM Groep nv

(Persbericht Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag:) Den Haag, 4 juni 2007 - Het boren van de Hubertustunnel is klaar. Op maandag 4 juni 2007 kwam De-Boora, de tunnelboormachine voor de Hubertustunnel, weer bovengronds. Daarmee is het boren van de 1.500 meter lange Hubertustunnel gereed. Met vier boorploegen is vanaf 12 februari jl. 24 uur per dag, zeven dagen per week gewerkt aan de tweede tunnelbuis. Gemiddeld werd er maar liefst twintig meter per etmaal geboord.

Het boren verliep zeer voorspoedig tot vrijdag 11 mei de boormachine stilviel. Reparatie van de aandrijfmotoren bleek noodzakelijk om verder te kunnen. Vrijdag 25 mei werd de boormachine weer gestart om de laatste achttien meter af te leggen. Vlak voor het eindpunt was er opnieuw technische tegenslag, die het boren een week stillegde. Ondanks deze vertraging is het boren van de Hubertustunnel binnen de oorspronkelijke planning afgerond.

Primeur voor Nederland

Voor het eerst in Nederland is met een bijzonder goed resultaat onder gebouwen door geboord. Uit de continue metingen van het traject blijkt dat er nauwelijks verzakkingen van de grond zijn geweest. Er is geen schade aan bebouwing. Dit resultaat biedt goede perspectieven voor toekomstige projecten zoals het Trekvliettracé in Den Haag en omstreken en de te boren tunnels in de Noord-/Zuidlijn in Amsterdam.

Planning

De aanleg van de Hubertustunnel startte in 2004. Het boren van de twee tunnelbuizen nam iets minder dan een jaar in beslag; het boren van de eerste buis startte in juli 2006 en was klaar op 13 november 2006. Het afbouwen van de eerste tunnelbuis is al begonnen. Nu wordt ook gestart met het afbouwen van de tweede tunnelbuis, de toeritten en het aanbrengen en testen van mechanische- en elektrische installaties. In juni 2008 gaat de Hubertustunnel open voor het verkeer.

Hubertustunnel

De Hubertustunnel bestaat uit twee aparte buizen, die door vijf dwarsverbindingen met elkaar verbonden zijn. Per rijrichting zijn er twee rijstroken beschikbaar en er geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. Door haar lengte van 1,5 km is de Hubertustunnel de langste stadstunnel van Nederland. De tunnel wordt geboord, waardoor het groen in de omgeving wordt gespaard en er minder overlast voor omwonenden is.

Voor meer informatie: www.denhaag.nl/hubertustunnel.

Illustraties zijn in hoge resolutie beschikbaar in de beeldbank.