Boren Hubertustunnel nadert voltooiing

13 april 2007 00:00 - Koninklijke BAM Groep nv

(Persbericht Gemeente Den Haag:) Den Haag, 13 april 2007 - Het boren van de tweede tunnelbuis van de Hubertustunnel verloopt zeer voorspoedig. De-Boora, de tunnelboormachine, boort per etmaal gemiddeld 20 meter tunnel. Hierdoor is naar verwachting de tweede tunnelbuis medio mei klaar. In totaal worden er 750 tunnelringen gebouwd, 1500 meter tunnel.

De boormachine is nu onder het laatste gebouw op het tracé door en voorbij het woonhuis dat het dichtst bij het tracé staat. Het is voor het eerst in Nederland dat er onder gebouwen door is geboord. En met zeer goede resultaten: uit de constante monitoring blijkt dat er nauwelijks verzakkingen van de grond zijn en er is geen enkele schade aan gebouwen.

De Hubertustunnel krijgt in totaal vijf dwarsverbindingen, die in geval van nood dienen als vluchtroute. Deze week is gestart met de aanleg van de dwarsverbindingen. Hiervoor worden zogenaamde vrieslansen van circa 5 meter lang van de eerste naar de tweede buis geboord. Door de vrieslansen wordt vervolgens pekel gepompt, afgekoeld tot -30° C, waardoor de grond rondom de lansen bevriest. Na circa vier weken kan dan de grond tusen de beide buizen worden weggehaald, zodat een verbinding ontstaat.

Planning

De boormachine voor de Hubertustunnel heeft een doorsnee van 10,5 meter, een lengte van 63 meter en een gewicht van 1.500 ton. De boormachine graaft de grond weg en bouwt tegelijkertijd de tunnelwand. Het boren van de Hubertustunnel is in juni 2006 begonnen. De eerste tunnelbuis was in november 2006 klaar en wordt nu afgebouwd. Na de doorbraak van de boormachine in mei start ook het afbouwen van de tweede tunnelbuis. Medio 2007 worden de toeritten afgemaakt en mechanische- en elektrische installaties aangebracht en getest. In juni 2008 gaat de Hubertustunnel open voor het verkeer.

Hubertustunnel

De Hubertustunnel bestaat uit twee aparte buizen, die door vijf dwarsverbindingen met elkaar verbonden zijn. Per rijrichting zijn er twee rijstroken beschikbaar en er geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. Door haar lengte van 1,6 km is de Hubertustunnel de langste stadstunnel van Nederland. De tunnel wordt geboord, waardoor het groen in de omgeving wordt gespaard en er minder overlast voor omwonenden is.

Voor meer informatie:

www.denhaag.nl/hubertustunnel