Bouwactiviteiten NBM-Amstelland overgedragen aan Koninklijke BAM Groep

1 november 2000 20:25 - Koninklijke BAM Groep nv

Koninklijke BAM Groep NV en NBM-Amsteliand NV hebben vandaag de overeenkomst getekend voor de overdracht van de uitvoerende-bouwactiviteiten van NBM-Amsteliand aan Koninklijke BAM Groep.

De overdracht betreft zes productgroepen: Beton- en Industriebouw; Infrastructuur & Milieu; Railinfrastructuur; Verkeer, Telecom & Installaties; Nelissen van Egteren (utiliteitsbouw) en Wilma(woningbouw). 

De overnamesom bedraagt NLG 210 miljoen, waarbij NBM-Amstelland geen garanties heeft verstrekt; de gebruikelijke garanties zijn afgekocht en in de verkoopprijs verrekend. De transactie is in contanten voldaan.

De verkoop vloeit voort uit de strategische keuze van NBM-Amstelland om zich te concentreren op handel en industrie (bouwmaterialen) en projectontwikkeling, sectoren waarin zij een leidende positie heeft en waarin hogere rendementen gerealiseerd worden. Het voornemen is de naam van de vennootschap te wijzigen in Amstelland NV. Daartoe is voor 20 november aanstaande om 11.00 uur te Den Haag een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgeschreven. De omzet van Amstelland zal circa NLG 3,7 miljard bedragen, verdeeld over handel en industrie (NLG 2,3 miljard) en projectontwikkeling (NLG 1,4 miljard). Het concern telt 3.700 medewerkers.

Koninklijke BAM Groep wil haar naam veranderen in Koninklijke BAM NBM NV, waartoe voor 7 december aanstaande om 15.30 uur te Bunnik een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden bijeenroepen. Koninklijke BAM NBM is de grootste  bouwonderneming op de Nederlandse markt, met een omzet van circa NLG 5,6 miljard en ruim 13.000 werknemers. Koninklijke BAM NBM is marktleider in de utiliteits- en woningbouw en tweede speler in de aanleg van infrastructuur.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft geen bezwaar gemaakt tegen de transactie.

Bunnik, Den Haag, 1 november 2000

Voor meer informatie:

  • Koninklijke BAM Groep, J. Ruis, 030-6598365;
  • NBM-Amstelland. drs B. Schoemaker. 070-3383518