Bouwindustrie Oscar voor HBG-project

6 november 2002 11:28 - BAM International bv

Het project in Boston waarbij drie tunnelelementen onder een in gebruik zijnde spoorwegverbinding zijn gevijzeld heeft de British Construction Industry Award [BCIA] voor International Projects gewonnen. Aan dit project hebben de HBG-groepsmaatschappijen Interbeton en Nuttall een belangrijke bijdrage geleverd.

De BCIA-jury noemt het 'een fenomenale prestatie'. Zij constateren dat dit project in omvang 'tien keer groter was dan ooit elders in de wereld is gepresteerd'. Ook concluderen de juryleden dat 'dit het enige deelproject was van een ruim € 14 miljard kostende operatie om de infrastructuur van Boston te verbeteren, dat op tijd én binnen budget tot stand is gekomen'. Bovendien: 'deze aanpak heeft Boston € 296 miljoen bespaard, vergeleken met het oorspronkelijke project dat onmogelijk viel uit te voeren.'