BrabantWonen en AM presenteren stedenbouwkundig plan Bernhoven-terrein Oss; meer grondgebonden woningen op ziekenhuisterrein

22 november 2011 19:06 - AM bv

Oss, 22 november 2011 - BrabantWonen en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM hebben het stedenbouwkundig plan voor het Bernhoven-terrein in Oss afgerond en gepresenteerd aan de gemeente. Het plan behelst de ontwikkeling van het Gezondsheidscentrum Oss in combinatie met zorggerelateerde woonfuncties ten behoeve van cliënten van BrabantZorg en circa 110 grondgebonden woningen in een parkachtige omgeving. Na goedkeuring van het stedenbouwkundig plan door het college van BenW kan worden gestart met het beeldkwaliteitsplan en de bestemmingsplanprocedure. Het stedenbouwkundig plan wordt dinsdag 22 november door het college behandeld. Begin 2013 verhuist ziekenhuis Bernhoven naar de nieuwe locatie in Uden en komt het terrein vrij voor ontwikkeling.

Het zes hectare grote terrein ondergaat na de verhuizing van het ziekenhuis een metamorfose. Het stedenbouwkundig plan is intensief besproken met de gemeente, de commissie ruimtelijke kwaliteit, GGZ Oost-Brabant en met zorgaanbieders die mogelijk hun intrek nemen in het Gezondheidscentrum Oss. Op basis van deze besprekingen is ten opzichte van de eerdere massastudie voor het ziekenhuisterrein het stedenbouwkundig plan op een aantal punten gewijzigd. Ruimtelijk en functioneel heeft de ontwikkelingscombinatie door middel van een halfverdiepte passage een betere aansluiting tot stand gebracht met het naastgelegen Sibeliuspark en met de Talentencampus door het verlengen van de Leerbaan. Daarnaast is het woningaanbod beter afgestemd op de lokale vraag. Dit betekent dat er minder appartementen en meer grondgebonden woningen worden ontwikkeld.

Zorg en welzijn

Het plandeel dat grenst aan de Dr. Saal van Zwanenbergsingel en aan het gebouw van de GGZ Oost-Brabant, is bestemd voor zorg en welzijn. Eén van de partijen die zich vestigt in het Gezondheidscentrum Oss is Ziekenhuis Bernhoven met een volwaardig poliklinisch diagnostisch centrum (PDC). De belangstelling onder overige Osse zorgaanbieders  voor huisvesting in het gezondheidscentrum is groot. BrabantZorg huurt de bovenste twee etages in het gezondheidscentrum voor de huisvesting van 48 cliënten met psychogeriatrische klachten. Daarnaast is de ontwikkelcombinatie in gesprek met huisartsen, tandartsen, verloskundigen en diverse andere zorgpartijen die in Oss werkzaam zijn. Door de clustering van zorgdiensten is het een stuk eenvoudiger integrale ketenzorg in de regio te bewerkstelligen en ook de samenwerking met het ziekenhuis en GGZ Oost-Brabant wordt als een groot voordeel gezien. Daarnaast is de bereikbaarheid uitstekend en het parkeren gratis. In dialoog met de geïnteresseerde partijen wordt momenteel samen met architectenbureau DAT gewerkt aan een visie op het gezondheidscentrum, zowel in functioneel opzicht als ruimtelijk. AM Health, het expert center van AM voor zorgvastgoed, is nauw bij de ontwikkeling betrokken. Markante gebouwen zoals de kapel en de klokkentoren blijven gehandhaafd in het stedenbouwkundige plan.

Woonclusters

In het oostelijk gelegen gedeelte van het terrein willen BrabantWonen en AM drie woonclusters met verschillende woontypologieën realiseren. Door bestaand groen te handhaven, krijgt dit nieuwe woongebied al meteen de parkachtige setting die is voorzien. De circa 110 grondgebonden woningen die voor dit plandeel zijn gepland, worden aan de binnenzijde ontsloten voor autoverkeer, zodat de groene ruimte niet wordt ontsierd door geparkeerde auto’s. De planning is om in 2013 te starten met de verkoop van de grondgebonden woningen.

BrabantWonen

BrabantWonen is een open en klantgerichte organsiatie met een lokale voortrekkersrol op het gebied van wonen-zorg-welzijn. Wij werken hierbij gelijkwaardig samen met klanten en partners. BrabantWonen staat dichtbij klanten en is actief aanwezig in buurten en wijken. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en investeren naar vermogen, gebaseerd op een duurzaam verdienmodel.

AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep.

Nadere informatie:

  • BrabantWonen, Janet Croes, communicatieadviseur, (0412) 66 49 22;
  • AM, Bart Hogenbosch, senior adviseur in- en externe communicatie, (030) 609 73 68.

Illustraties in hoge resolutie zijn te downloaden op www.am.nl (actueel nieuws > illustraties).