BREEAM-Excellent **** certificaat voor herontwikkeling de Monarch I in Den Haag

Den Haag, 6 juni 2012 - De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft op de PROVADA het certificaat BREEAM-Excellent **** uitgereikt aan Ontwikkelingsmaatschappij De Monarch bv voor de uitvoerings- en opleveringsfase. Het project De Monarch I is het eerste omvangrijke herontwikkelingsproject dat op basis van BREEAM-Excellent is uitgevoerd en behaalde daarbij de, tot nu toe, hoogst gerealiseerde score in Nederland van 79,9 procent. Om een BREEAM-certificaat te kunnen behalen wordt doorgaans beoordeeld op negen categorieën. De Monarch I heeft voor de onderdelen management, transport en afval een honderd-procentscore behaald. Dit was mogelijk door de uitstekende samenwerking tussen alle betrokken partijen, waaronder opdrachtgever, adviseurs, BAM Utiliteitsbouw, BAM Advies & Engineering en BAM Techniek.

Het plan De Monarch aan de Beatrixlaan in Den Haag kent in totaal circa 85.000 m² kantoorruimte, verdeeld over vier gebouwen. Tevens wordt een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd met circa 725 parkeerplaatsen.

De Monarch I omvat de herontwikkeling van circa 16.000 m² kantoor, uitbreiding met 2.000 m² nieuwbouw en een nieuwe tweelaagse ondergrondse parkeergarage voor 180 auto’s. Het typische jaren zestig kantoorpand langs de Utrechtsebaan is in slechts elf maanden gestript en compleet gerenoveerd. De bestaande constructie is daarbij uitgebreid om meer vloeroppervlak te creëren. Voor de gevel zijn diverse oplossingen bedacht om klimaattechnieken en technische installaties onder te brengen zonder het architectonische beeld te verstoren. Voor de klimaatinstallatie wordt gebruik gemaakt van een door BAM gerealiseerde warmte-koudeopslaginstallatie.

Het pand is inmiddels verhuurd aan het CAK. Union Investment uit Hamburg heeft het gebouw eind januari 2012 aan haar portefeuille toegevoegd.

BAM Utiliteitsbouw

BAM Utiliteitsbouw is een landelijk opererende ontwikkelende bouwer, gericht op huisvesting voor bedrijven en instellingen, in alle sectoren van de markt en de gehele levenscyclus van een gebouw.

Nadere informatie

BAM Utiliteitsbouw bv, Miranda Opstal, afdeling commerciële zaken,  (070) 315 75 32.