Buitengewone aandeelhoudersvergadering HBG en bekendmaking halfjaarcijfers 2001

17 augustus 2001 13:43 - Koninklijke BAM Groep nv

Rijswijk – HBG, Hollandsche Beton Groep nv, roept een buitengewone aandeelhouders-vergadering bijeen, te houden op dinsdag 4 september 2001 om 10.30 uur in het hoofdkantoor van HBG, Generaal Spoorlaan 489 te Rijswijk.

Tijdens deze vergadering zal HBG toelichting geven op de halfjaarcijfers 2001 en worden de ondernemings­doelstellingen en strategie, de beleidsopties en beleidskeuzes van HBG en de gevolgen daarvan in financieel, sociaal en cultureel opzicht aan aandeelhouders toegelicht. Zo biedt HBG aandeelhouders de gelegenheid daarover met de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van gedachten te wisselen, een en ander aan de hand van een voor  aandeelhouders opgesteld memorandum. Het memorandum is vanaf 20 augustus te verkrijgen bij ABN AMRO Bank N.V., Herengracht 595 of Foppingadreef 22 in Amsterdam, Fortis Bank N.V., Rokin 55 in Amsterdam, alsmede in Rijswijk ten kantore van de vennootschap.

In verband hiermee zullen de halfjaarcijfers 2001 op dinsdag 4 september vóór beurs worden bekendgemaakt en niet – zoals eerder gemeld – op 5 september.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, 070 3722121.