Burgemeester Marijnen slaat eerste paal voor bouw afvalenergiecentrale BAVIRO in Roosendaal

16 februari 2009 12:07 - BAM Infra bv

Roosendaal, 16 februari 2009 - Burgemeester mr. M.J.H. Marijnen van de gemeente Roosendaal (op de foto links) heeft de aftrap gegeven voor de bouw van afvalenegeriecentrale BAVIRO. In zijn speech toonde de burgemeester zich trots dat in zijn gemeente dit grootschalige bouwproject plaatsvindt en Roosendaal de beschikking krijgt over een duurzame installatie met internationale uitstraling. Afvalbedrijf SITA sprak tijdens de festiviteit haar zorg uit over de beschikbare transportcapaciteit op het energienet.

Belang van voldoende transportcapaciteit

Van alle elektriciteit die de centrale produceert, wordt maar liefst 48% gekwalificeerd als groene stroom. Echter, er bestaat op dit moment onvoldoende zekerheid over de beschikbare capaciteit op het energienet voor het transport van deze - duurzame - energie. "Ik ben van mening dat deze onzekerheid een ongewenste situatie is in een tijd dat iedere bijdrage aan een klimaatsverbetering pure noodzaak is", aldus Mathieu Berthoud, COO en lid van de management board van SITA. Als afvalbedrijf investeert SITA met BAVIRO in de productie van duurzame energie uit afval. Maar om ervoor te zorgen dat deze energie ook daadwerkelijk via het energienet terecht komt bij de consument is commitment nodig van diverse partijen. De netbeheerder, politiek en NMa spelen in deze situatie een cruciale rol.

Werkgelegenheid

BAVIRO geeft een impuls aan de werkgelegenheid in Zuidwest-Brabant. Wanneer BAVIRO in 2011 in productie wordt genomen, zal het personeelsbestand zijn uitgebreid met ten minste 25 vaste medewerkers. Dit is een uitbreiding van 100%. Bovendien werken er op het hoogtepunt van de bouw tot wel 600 medewerkers op de locatie en tijdens onderhoudsstops zullen er meer dan 100 mensen actief zijn. Hierbij zijn ook lokale bedrijven betrokken.

SITA zoekt voor BAVIRO met name medewerkers in technisch gespecialiseerde beroepen. De huidige medewerkers worden verder opgeleid voor het werken in BAVIRO en SITA werkt samen met scholen om ervoor te zorgen dat toekomstige medewerkers over passende kennis en vaardigheden beschikken.

Duurzaamheid bij BAVIRO

Met de bouw is een investering gemoeid van circa € 180 miljoen. Het consortium BAM Civiel/Von Roll Inova is verantwoordelijk voor de civiele werkzaamheden en de procesinstallaties.

De nieuwe centrale krijgt een capaciteit van 290.000 ton afval per jaar en kan 275.000 MWh aan elektriciteit opwekken. De capaciteit van deze hoog-rendementsinstallatie is vijf keer zo groot als de capaciteit van de huidige verbrandingsinstallatie. Door afval te gebruiken om energie op te wekken, kunnen meer dan 70.000 huishoudens permanent worden voorzien in de elektriciteitsbehoefte.

Nadere informatie: Afdeling Communicatie van SITA, communicatie@sita.nl, of bel naar (026) 400 15 30.