Conclusie lustrumdebat Vitaal ZorgVast: zorgboulevard versterkt concurrentiepositie van ziekenhuis

26 april 2012 19:27 - Vitaal ZorgVast bv

Bunnik, 26 april 2012 - Het zorgboulevard-concept blijkt voor veel ziekenhuizen een prima instrument om hun concurrentiepositie te verstevigen. Dit was de conclusie van een debat dat plaatsvond tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van Vitaal ZorgVast. Ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden van diverse andere partijen, waaronder ziekenhuizen, debatteerden over het versterken van de concurrentiepositie van hun ziekenhuis door middel van het ontwikkelen van een Zorgboulevard. Kernvraag hierbij was: Hoe ontwikkel je een Zorgboulevard, welke keuzes moeten worden gemaakt en hoe minimaliseer je het risico met behoud van zeggenschap?

Deskundigen van het Albert Schweitzer Ziekenhuis, VieCuri Medisch Centrum en het Maasstad Ziekenhuis deelden hun ervaringen. Duidelijk werd dat er vele soorten Zorgboulevards zijn en dat de keuze voor een bepaald concept mede afhankelijk is van de behoefte van het ziekenhuis om samen te werken met regionale partners. Hierna schetste Derek Holsboer, financieel specialist van Vitaal ZorgVast, de financieringsmogelijkheden van Zorgboulevards en de interesse vanuit beleggers op deze ontwikkelingen. Vervolgens werd gedebatteerd over stellingen als:  ‘Een zorgboulevard levert altijd extra productie op’ en ‘Samenwerken in de zorg is moeilijker dan het neerzetten van een gebouw.’

Als ontwikkelaar van de Zorgboulevard Rotterdam komt Vitaal ZorgVast regelmatig in aanraking met ziekenhuisbestuurders, die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van een Zorgboulevard, maar zich afvragen of zij er beter aan doen de ontwikkeling van een Zorgboulevard zelf op te pakken of uit te besteden en hoe zij het risico met behoud van zeggenschap kunnen verlagen. Het antwoord op deze vragen hangt af van het doel dat de ziekenhuisbestuurder met de ontwikkeling van de Zorgboulevard voor ogen heeft.

Wanneer het doel van de ontwikkeling helder is en er weloverwogen keuzes zijn gemaakt ten aanzien van concept, omvang, financiering en exploitatie, kan een Zorgboulevard zeker de concurrentiepositie van een ziekenhuis versterken, was de conclusie van deze middag.

Over Vitaal ZorgVast

Vitaal ZorgVast is de duurzame vastgoedontwikkelaar voor de Nederlandse zorgsector. Zij ondersteunt haar relaties bij het uitdenken en implementeren van strategisch vastgoedbeleid om vervolgens in samenwerking te komen tot innovatieve huisvestingsconcepten. Vitaal ZorgVast optimaliseert de financiering van de zorghuisvesting en participeert desgewenst op risico. De nauwe samenwerking tussen Vitaal ZorgVast en haar relaties garandeert dat wederzijdse kennis maximaal wordt benut en creatieve en haalbare oplossingen ontstaan. Vitaal ZorgVast is onderdeel van BAM Utiliteitsbouw.

Nadere informatie: Jeroen Kingma of Jitske de Haan, (030) 659 86 14.