Consortium Transrapid bevestigt financieel en technisch voorstel aanleg

13 november 2000 20:31 - Koninklijke BAM Groep nv

Transrapid Nederland, het consortium van ABN AMRO, Ballast Nedam, HBG en Siemens Nederland, heeft aan het Rijk een nader uitgewerkt voorstel gepresenteerd om gezamenlijk te komen tot de ontwikkeling van de magneetzweefbaan in Nederland.

De betrokken ondernemingen concluderen in de publicatie ‘Zweven is vrijheid – Klaar voor vertrek’ dat realisatie van dit systeem op de trajecten Rondje Randstad [Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht] en Zuiderzeelijn [Amsterdam/Schiphol – Groningen] financieel en technisch haalbaar is. De Zuiderzeelijn en het Rondje Randstad kunnen door een substantiële bijdrage van de private partijen worden bekostigd. Daarmee behoren beide verbindingen tot de meest rendabele openbaar-vervoersystemen van Nederland.

Transrapid Nederland komt met enkele belangrijke conclusies. Uit een financieel-economische verkenning is komen vast te staan dat het investeringsbedrag circa 10 miljard euro bedraagt; te weten 5,1 miljard euro voor het Rondje Randstad en 4,8 miljard euro voor de Zuiderzeelijn. Verder blijkt dat de private partijen 80 - 90% [Rondje Randstad] en respectievelijk 50 - 70% [Zuiderzeelijn] van de life-cycle-kosten [investering plus exploitatie] kunnen bekostigen. De bekostiging heeft betrekking op de investering in de aan te leggen infrastructuur, het benodigde materieel en de exploitatie van de lijnen. De exploitatie van beide verbindingen is volledig dekkend. Daarmee is de magneetzweefbaan het enige openbaarvervoersysteem dat zijn eigen exploitatiekosten kan betalen en tevens in staat is een substantiële bijdrage te leveren aan de investering.

Volgens het consortium is de technologie betrouwbaar en toepasbaar. Dit blijkt uit proefnemingen op de testbaan in het Duitse Lathen. De magneetzweefbaan is ruimtelijk goed inpasbaar. Het systeem kan op alle niveaus worden geconstrueerd: op maaiveld, op kolommen, verdiept en in tunnels.

De magneetzweefbaan heeft belangrijke voordelen ten opzichte van de bestaande openbaar vervoer-modaliteiten en vormt volgens het rapport daarop een zinvolle aanvulling. Het systeem is namelijk snel en kent een hoge acceleratie waardoor bijvoorbeeld in de Randstad een geavanceerd metrosysteem kan ontstaan tussen de steden. Met de Zuiderzeelijn uitgevoerd als magneetzweefbaan wordt de reistijd tussen Groningen en Amsterdam/Schiphol teruggebracht naar minder dan één uur. Voor het traject tussen Almere en Amsterdam/Schiphol zijn nog slechts 15 minuten nodig. Dat betekent dat de noordelijke provincies en Flevoland omvangrijke nieuwe ontwikkelings­mogelijk­heden krijgen. In samenhang uitgevoerd maken beide projecten de 'aantakking' van de Deltametropool op het toekomstige netwerk van de Europese hogesnelheids­verbindingen mogelijk. De keuze voor dit systeem zal de voorspelde groei van de mobiliteit opvangen.

Transrapid Nederland ziet goede mogelijkheden om bij de ontwikkeling van de magneetzweefbaan de tweede geldstroom te benutten door realisatie van kantoren, winkels en woningen in de omgeving van de terminals. De terminallocaties zullen door integrale gebiedsontwikkeling uitgroeien tot regionale toplocaties en daarmee een belangrijke waardevermeerdering teweegbrengen.

De techniek van de magneetzweeftrein komt ook in het buitenland goed van de grond. Voor het traject Shanghai – Shanghai-Airport loopt een haalbaarheidsstudie. Realisatie is voorzien in 2004. Dit geldt ook voor de tracés München – München-luchthaven en Dortmund – Düsseldorf [Rondje Rühr]. In de Verenigde Staten zijn zes Transrapid-voorstellen ingediend.

Het consortium doet een oproep aan de minister van Verkeer en Waterstaat en aan de regionale overheden om gezamenlijk de realisatie van de projecten voor te bereiden.

Martin van Pernis, voorzitter van het consortium en lid van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland, zal vandaag in het Provinciehuis in Groningen de publicatie ‘Zweven is vrijheid, Klaar voor vertrek’ overhandigen aan minister Tineke Netelenbos van Verkeer en Waterstaat en Hans Alders, Commissaris van de Koningin van Groningen. Dit rapport is een nadere uitwerking van de eerste verkenning die het consortium Transrapid Nederland in juni 1999 onder de titel 'Zweven is vrijheid' uitbracht.

Nadere informatie:

Dick van Gooswilligen, persvoorlichting Transrapid Nederland.
070 – 333 1606. E-mail dick.gooswilligen@siemens.nl

Voor tekst en illustraties: href="http://www.magneetzweefbaan.nl/"