De Alliantie selecteert BAM Woningbouw voor woningverbetering van 46 eengezinswoningen in Hilversum

4 november 2015 11:35 - BAM Wonen bv
Woningen Hilversum Noord

Nieuwegein, 3 november 2015 - Woningcorporatie de Alliantie en BAM Woningbouw hebben onlangs een overeenkomst gesloten voor het verbeteren van 46 eengezinswoningen in de woonwijk Hilversum-Noord. De Alliantie wil investeren in een duurzame verbetering van de bestaande woningblokken. BAM is geselecteerd na een uitgebreide selectieprocedure op basis van economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).

Bij veel na-oorlogse woningen zijn de isolatie en ventilatie verouderd en de installaties gedateerd. De maatregelen uit de BAM Wooncollectie Bestaande bouw zijn afgestemd op deze woningen die toe zijn aan onderhoud. BAM heeft een efficiënte aanpak om de onderhoudswerkzaamheden gelijktijdig met de energiebesparende maatregelen uit te voeren in bewoonde staat. Het levert een comfortabele woning op met een verlengde levensduur en een lagere energierekening.

Samen met de Alliantie en in overleg met het bewonerspanel verzorgt BAM de bewonerscommunicatie voor het project in Hilversum. Onderdeel van de overeenkomst is ook om na oplevering van de woningen de bewoners bewust te laten worden van hun energieverbruik. BAM ontwikkelt hiervoor een online energiecoach die bewoners achtergrondinformatie en tips geeft om energiezuinig met de installaties en bijbehorende toepassingen om te gaan.

Als de gemeente de vergunning afgeeft en de bewoners instemmen met de werkzaamheden verwachten de Alliantie en BAM dat de uitvoering in het voorjaar van 2016 van start gaat.

Nadere informatie

  • over de BAM Wooncollectie of de werkzaamheden: Henry Jongerden, projectmanager BAM Woningbouw, (030) 630 55 30, e-mail henry.jongerden@bam.nl;
  • over de Alliantie of het project: Erik Niesing, projectmanager de Alliantie, eniesing@de-alliantie.nl