19 maart 2015 - 09:25

De Ruiter Grondwatertechniek zet WKO-activiteiten BAM Nelis De Ruiter voort

Bunnik, 19 maart 2015 - BAM Infra heeft de activiteiten van dochteronderneming BAM Nelis De Ruiter te Halfweg op het gebied van warmte-koudeopslag (WKO), alsmede de afdeling service en onderhoud, overgedragen aan De Ruiter Grondwatertechniek bv. De transactie heeft betrekking op de onderhanden zijnde werken, het materieel en 33 medewerkers.

De overige activiteiten van BAM Nelis De Ruiter (bemalingen, heiwerkzaamheden, boringen en droge waterbouw) zijn begin februari en begin maart overgedragen aan andere derden. Deze ontwikkeling maakt deel uit van de vereenvoudiging van de organisatiestructuur, die BAM momenteel in het kader van het Back-in-shape-programma doorvoert.

De Ruiter Grondwatertechniek bv (www.deruitergwt.nl) is een gespecialiseerd aannemingsbedrijf dat  over hoogwaardige kennis beschikt op het gebied van grondwatertechniek. De Ruiter Grondwatertechniek onderzoekt, adviseert, ontwerpt, realiseert, monitort en / of onderhoudt warmte-koudeopslagsystemen, sprinkler- en brandblussystemen, permanente grondwaterbeheerssystemen, schachten en waterwinputten. De activiteiten worden landelijk uitgevoerd en op projectbasis in het buitenland, zoals momenteel in Suriname.


Nadere informatie:


  • pers:  Arno C. Pronk, (030) 659 86 21;

  • analisten: Joost van Galen, (030) 659 87 07;

  • De Ruiter Grondwatertechniek: Frans Heinis, (020) 407 22 80.