Delta Greenway in voorselectie Project Mainportcorridor Zuid

26 april 2007 00:00 - Koninklijke BAM Groep nv

(Persbericht Delta Greenway:) Nijmegen, 19 april 2007 - Delta Greenway, een consortium van AM, BAM, Royal Haskoning en Siemens, is door Rijkswaterstaat geselecteerd als een van de zeven partijen die een oplossing mogen aandragen voor het Project Mainportcorridor Zuid (PMZ). Deze voorstellen zullen in september van dit jaar worden gepresenteerd. Doelstelling van dit project is het aanzienlijk verbeteren van de bereikbaarheid op het traject tussen Rotterdam en Antwerpen, waarbij de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit in het gebied er tegelijkertijd op vooruit moeten gaan.

De aanpak van Delta Greenway komt er kort samengevat op neer dat verschillende aspecten integraal worden aangepakt. De verschillende partners in het consortium wenden hun specifieke expertise aan om tot een uitwerking te komen waarbij de verschillende gebiedselementen groen (natuur), grijs (asfalt), rood (bebouwing) en blauw (water) optimaal en rendabel kunnen worden gecombineerd.

Binnen het consortium kijkt Royal Haskoning onder meer naar de milieueffecten en de technische en ruimtelijke invulling van het plan. BAM brengt ervaring op het gebied van wegenbouw en pps-projecten mee, Siemens heeft veel kennis en ervaring met betrekking tot tol- en verkeersregelingssystemen, AM houdt zich binnen het consortium bezig met integrale gebiedsontwikkeling (woningbouw, groengebieden en water). In de aanloopfase heeft Staatsbosbeheer geadviseerd over de groene ruimte.

Het PMZ is door de overheid aangewezen als een project dat in publiekprivate samenwerking (pps) moet worden uitgevoerd. Bij pps-projecten voeren overheden en marktpartijen samen een project uit, waarbij alle partijen ook risicodragend zijn. Deze vorm van samenwerking heeft als voordeel dat het wederzijds belang en de integrale aanpak ervoor zorgen dat de daadkracht toeneemt en het tijdsbestek waarin grote infrastructurele projecten kunnen worden voltooid vaak afneemt, wat weer een positieve invloed op de kosten heeft.

Nadere informatie:

Afzender van dit persbericht is Delta Greenway. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Lucas Meijknecht, (024) 328 49 72, l.meijknecht@royalhaskoning.com; Ernst Moeksis, (070) 333 23 40, ernst.moeksis@siemens.com; Bart Hogenbosch, (030) 609 73 68, bart.hogenbosch@am.nl; Arno Pronk, (030) 659 86 21, ac.pronk@bamgroep.nl.
Delta Greenway is een consortium van AM, BAM, Royal Haskoning en Siemens voor de planontwikkeling voor de Mainportcorridor Zuid. Meer informatie over de deelnemende partijen in Delta Greenway is te vinden op www.am.nl, www.bam.nl, www.royalhaskoning.com en www.siemens.nl.