Dijkdeuvels uitvinding van het jaar

8 december 2006 11:33 - BAM Infra bv

Dordrecht, 7 december 2006 - Een vakjury heeft de ID-NL Jaarprijs 2006 voor de Beste Uitvinding van het jaar tijdens Nederland Innovatief op 7 december toegekend aan Evert Huiden van BAM Grondtechniek, uitvinder van Dijkdeuvels. De uitvinding is een alternatief voor de traditionele werkwijze van dijkversterking. De Dijkdeuvels zijn stalen buizen waaromheen een ontvouwbare kunststof hoes over de dikte van de zachte klei/veenlagen is aangebracht. Deze worden dóór het dijklichaam en de onderliggende zachte lagen tot in het draagkrachtige zand geplaatst. Door de deuvels in een waaiervorm te plaatsen, wordt de dijk effectief versterkt op zijn zwakste plaats juist boven het draagkrachtige zand. Evert Huiden ontving de ID-NL Jaarprijs uit handen van Ad Scheepbouwer, voorzitter Raad van Bestuur en CEO van KPN.

Juryvoorzitter Guus Broesterhuizen van Octrooicentrum Nederland was duidelijk in zijn oordeel: 'Het innovatieve van de Dijkdeuvels zit met name in de werkwijze en de technische uitvoeringsvorm. Het bijzondere van de dijkversterkingstechniek 'vernagelen' is dat de sterkte van de dijklichamen wordt vergroot zonder de omgeving van de dijk aan te tasten. Daarnaast kan de vinding worden toegepast in het opkrikken van verzakkende wegen.'

Meer informatie over alle genomineerden op www.nederlandinnovatief.nl