Directiebenoeming BAM Nuttall

10 juli 2015 13:23 - Koninklijke BAM Groep nv
de heer M.R. Bellamy

Bunnik, 10 juli 2015 - De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft de heer M.R. Bellamy benoemd tot executive director van de Britse werkmaatschappij BAM Nuttall Ltd met ingang van 1 augustus 2015. Martin Bellamy (50) was hiervoor directeur van BAM International bv.

De directie van BAM Nuttall Ltd wordt per gelijke datum gevormd door S.C. (Steve) Fox, voorzitter, M.R. (Martin) Bellamy, R.A.E. (Robert) James en G. (Geoff) Renshaw.

De directie van BAM International bv wordt gevormd door G.K. (George) Mazloumian (voorzitter) en W.R. (Wouter) Remmelts.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 23.