Directiebenoeming BAM Techniek

8 september 2008 20:17 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 8 september 2008 - De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft J.A. Hazeleger per 1 oktober 2008 benoemd tot directeur van BAM Techniek bv. Jaap Hazeleger (51) is thans directeur van BAM Techniek regio Midden.

De benoeming van de heer Hazeleger hangt samen met de pensionering van C. Franchimon als directeur van BAM Techniek per 31 december 2008. De heer Franchimon was 45 jaar werkzaam in de sector installatietechniek van de bouwnijverheid, waarvan 33 jaar bij BAM.

Per 1 januari 2009 wordt de directie van BAM Techniek bv derhalve gevormd door J.F.M. Al (voorzitter), J.A. Hazeleger en R.A.C. van Zijl.

Nadere informatie: A.C. Pronk, (030) 659 86 21.