Directiebenoeming BAM Vastgoed

26 juli 2004 21:30 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 26 juli 2004 – De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep heeft drs.ing. R. Vollebregt (1961) per 1 augustus 2004 benoemd tot directeur van BAM Vastgoed.

Roel Vollebregt is thans regiodirecteur Woningen bij BAM Vastgoed. Zijn benoeming hangt samen met het vertrek van ing. D. de Boer, die een functie elders heeft aanvaard.

De directie van BAM Vastgoed bestaat vanaf 1 augustus 2004 uit ir. R. de Jong (voorzitter), mr. H. Bree (vice-voorzitter), ing. W. Schaafsma, drs.ing. R. Vollebregt en ir. A.J.M. van der Zijden.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.