Directiebenoeming bij BAM Infratechniek

27 september 2013 09:28 - Koninklijke BAM Groep nv
De heer M. Schimmel

Bunnik, 26 september 2013 - De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft het voornemen de heer M. Schimmel MBA per 1 oktober 2013 te benoemen tot directievoorzitter van BAM Infratechniek bv. Marinus Schimmel (1955) is thans directeur BAM Accommodatie Asset Management. Deze voorgenomen benoeming houdt verband met het terugtreden van drs. M. de Rooij RC, die bij BAM een andere functie zal aanvaarden.

De directie van BAM Infratechniek zal per gelijke datum worden gevormd door de heer M. Schimmel MBA, voorzitter, ir. B. Schultze en ing. H.J. Versteegen.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.