Directiebenoeming bij BAM Materieel

29 september 2008 20:39 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 29 september 2008 - De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv is voornemens ir. R.H. Tripaldelli (41) per 1 oktober te benoemen tot directeur van BAM Materieel bv. Raf Tripaldelli maakt als adjunct-directeur reeds deel uit van het directieteam.

De ondernemingsraad van BAM Materieel is gevraagd over de voorgenomen benoeming advies uit te brengen.

De directie van BAM Materieel wordt daarmee per 1 oktober gevormd door J.W. Carton (voorzitter) en R.H. Tripaldelli.

Het voornemen bestaat de heer Carton per 13 oktober te benoemen tot directeur van BAM Grondtechniek, welke functie hij zal combineren met zijn huidige functie.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.