Directiebenoeming bij BAM Wegen

11 mei 2011 18:45 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 11 mei 2011 -De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft het voornemen ir. T. Winter per 1 juli 2011 te benoemen tot directeur van BAM Wegen bv. Theo Winter (42) is thans directeur Projecten van BAM Rail bv.

De heer Winter volgt ir. J.P.G. Ramler op, die een functie bij Koninklijke BAM Groep heeft aanvaard waarin hij zich zal toeleggen op de integrale coördinatie van omvangrijke, multidisciplinaire infrastructurele projecten.

De directie van BAM Wegen wordt daarmee per 1 juli 2011 gevormd door ing. W. Konings, voorzitter, ir. R.L.M. van Hulst en ir. T. Winter.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.