Directiebenoeming Interbuild

13 september 2007 16:12 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik,13 september 2007 – De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft ir. W. Tahon per 1 oktober 2007 benoemd tot afgevaardigd bestuurder en voorzitter van het directiecomité van Interbuild nv, gevestigd te Wilrijk, België. Willy Tahon (58) is thans algemeen directeur van Interbuild. Hij wordt opgevolgd door ir. Geert Loret (43), die momenteel als adjunct-algemeen directeur deel uitmaakt van het managementteam.
De heren E.E. Verbeeck en B. De Landsheer blijven als bestuurder aan Interbuild verbonden. 

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.

AP/pr/07/0182