Directiebenoemingen bij BAM Rail

30 november 2011 19:29 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 29 november 2011 - De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv is voornemens ir. M.A. van Raaij MBA, alsmede ir. B.H. Regtuijt per 1 januari 2012 te benoemen tot directeur van BAM Rail bv.

Maarten van Raaij (45) is thans directeur BAM Rail Services. Bart Regtuijt (43) is thans directeur BAM Rail Projecten. De directie van BAM Rail wordt daarmee per gelijke datum gevormd door ir. S.H. van Royen, voorzitter, ir. M.A. van Raaij MBA en ir. B.H. Regtuijt.

De gewijzigde managementsamenstelling van BAM Rail stelt ing. J.F.M. Prins in de gelegenheid om als projectdirecteur leiding te geven aan de grote geïntegreerde, multidisciplinaire projecten vanuit BAM Infra Projectmanagement.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21