Directiebenoemingen bij BAM Vastgoed

28 november 2005 21:08 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 28 november 2005 – De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft drs.ing. R. Vollebregt (43) per 1 januari 2006 benoemd tot voorzitter van de directie van BAM Vastgoed bv te Bunnik. Roel Vollebregt is sinds 1999 werkzaam bij BAM en in 2004 benoemd als lid van de directie van BAM Vastgoed. Hij volgt mr. J.H.A. Vaags op, die per 1 januari 2006 een functie elders zal aanvaarden.

Per gelijke datum is ir. P. Esveld (37) benoemd als directeur van BAM Vastgoed bv. Patrick Esveld is sinds 1998 werkzaam bij BAM en is thans regiodirecteur van BAM Vastgoed Woningen, regio Midden-Oost.

De statutaire directie van BAM Vastgoed wordt per 1 januari 2006 gevormd door drs.ing. R. Vollebregt (voorzitter), mr. H. Bree en ir. P. Esveld.

De benoemingen kunnen worden geëffectueerd, zodra het advies van de medezeggenschapsorganen van de betreffende werkmaatschappijen is ontvangen.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.