Directiesamenstelling BAM Woningbouw

3 mei 2007 12:11 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 2 mei 2007 – De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv is voornemens ir. P.M.L. Born MBA per 1 juli 2007 te benoemen tot directeur van BAM Woningbouw bv. Paul Born (45) is thans directeur regio Utrecht van BAM Utiliteitsbouw bv.

De benoeming wordt geëffectueerd, zodra het advies van de ondernemingsraad van BAM Woningbouw is ontvangen.

De directie van BAM Woningbouw wordt per 1 juli 2007 gevormd door ir. R.P. van Wingerden MBA (voorzitter), D.J. Boonstra, ir. P.M.L. Born MBA en ir. M.J.S.A. Broos.

De heer D.J. Boonstra zal per 1 januari 2008 in verband met zijn pensionering terugtreden als directeur van BAM Woningbouw.

Nadere informatie:drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.