Dispuut Schipholtunnel beëindigd

14 november 2001 18:20 - Koninklijke BAM Groep nv

Rijswijk – VOF Kombinatie Schipholspoortunnel, Strukton Betonbouw en HBW hebben het Openbaar Ministerie elk een bedrag van € 450.000,- betaald ter voorkoming van een strafvervolging inzake valsheid in geschrifte tijdens de bouw van de tweede Schipholspoortunnel.

In strijd met alle richtlijnen en procedures zijn door beide moedermaatschappijen bij wijze van interne winstverschuiving fictieve rekeningen verzonden naar de bouwcombinatie. Het Openbaar Ministerie heeft de betrokken bedrijven een transactie voorgesteld, mede op grond van de vaststelling dat zij maatregelen hebben getroffen die herhaling moeten voorkomen.

HBG betreurt de onregelmatigheden in de boekhouding van de bouwcombinatie ten zeerste. Door de onjuiste interne facturering is echter noch opdrachtgever NS, noch de fiscus bij de bouw van de tunnel benadeeld. Dit is ook uit onafhankelijk onderzoek gebleken. Het project is door de bouwcombinatie uitgevoerd in het kader van een bouwteam-contract. De opdrachtgever heeft voor deze contractvorm gekozen om de snelst mogelijke uitvoeringsperiode te waarborgen. Voorafgaand aan elk van de 65 deelcontracten heeft de bouwcombinatie met NS onderhandeld over de aanneemsommen. De bouwcombinatie heeft de opdrachtgever uitsluitend gefactureerd overeenkomstig de contracten.

Daarnaast is discussie ontstaan over de efficiency-voordelen en inkoopkortingen, die door de bouwcombinatie zijn behaald ná afsluiting van de contracten. Alhoewel HBG van mening is dat deze voordelen en kortingen toekomen aan de bouwcombinatie, heeft VOF Kombinatie Schipholspoortunnel ter vermijding van slepende juridische procedures daarvan ruim € 9 miljoen overgemaakt aan NS in het kader van een terugbetaling door NS aan de Nederlandse Staat. Hiervoor had HBG reeds in het verleden een voorziening getroffen. De schikking heeft derhalve geen invloed op het jaarresultaat van de Groep.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, 070 3722121.