DMC-directeur ir. A.Q.C. van der Horst benoemd tot hoogleraar

10 februari 2006 14:16 - BAM Infra bv

Gouda, 9 februari 2006 – Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft heeft besloten de heer ir. A.Q.C. van der Horst, directeur van Delta Marine Consultants bv (DMC), te benoemen tot hoogleraar op de leerstoel Uitvoering van Civieltechnische Constructies in de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen.

De heer Van der Horst zal deze functie in deeltijd uitoefenen en blijft daarnaast directeur van DMC, het ingenieursbureau van BAM Civiel. De ingangsdatum van het hoogleraarschap is 1 april 2006.

Voor meer informatie:

Rona Kousoureta, BAM Civiel Public Relations, telefoon (0182) 59 06 37, e-mail r.kousoureta@bamciviel.nl