Drainway' verlengt levensduur van de weg; verkeerslawaai halveert door nieuw type wegdek

30 augustus 2000 12:45 - BAM Infra bv

Op rijksweg A20, nabij Vlaardingen, wordt deze week een praktijkproef gedaan met 'Drainway', een nieuw type wegdek.

Drainway is een combinatie van zoab, zeer open asfalt beton, en een filterlaag, waarmee de holle ruimte van het bovenste gedeelte van de zoab-laag wordt gevuld. Het nieuwe materiaal is ontwikkeld in een samenwerkingsverband van twee wegenbouwondernemingen, HBG Civiel en Gebroeders Van Kessel.

Laboratoriumproeven hebben uitgewezen dat de geluidsproductie van het verkeer verder kan worden beperkt, mogelijk tot een factor twee ten opzichte van het huidige niveau van zoab [-3 decibel]. Ook wordt de aanvangs-stroefheid die kenmerkend is voor een zoab-deklaag drastisch verbeterd, wat de remweg verkort. Daarnaast wordt verwacht dat Drainway de gladheidsbestrijding in de winter vergemakkelijkt, omdat strooimiddelen veel langer effectief zullen zijn. Evenals zoab levert Drainway bij regen geen spat- en stuifwater op.

Drainway vermindert het onderhoud aan en verlengt de levensduur van de weg. Het filter geeft de deklaag meer stabiliteit, waardoor deze minder rafelt. Ook is Drainway minder onderhevig aan verstopping en vervuiling door zand, verkeersvuil en bandenslijpsel, wat het waterafvoerend vermogen ten goede komt. Deze factoren zijn vooral voor wegbeheerders interessant. Zowel nieuw als bestaand zoab kan met Drainway behandeld worden. Mogelijkheden tot hergebruik zijn niet minder dan die voor zoab.

De praktijkproef op de A20 heeft tot doel na te gaan hoe het materiaal zich op de langere termijn gedraagt en wat de mogelijkheden van de applicatie zijn. Zo wordt gekeken naar de invloed van bestaande vervuiling op het nieuwe materiaal evenals naar de invloed van aanwezigheid van vervormingen in het wegdek.

De bouwondernemers kregen van Rijkswaterstaat de mogelijkheid om de kwaliteiten van Drainway in de praktijk te toetsen. De eerste resultaten van de proef zullen binnen een maand beschikbaar zijn. Om alle resultaten in kaart te kunnen brengen is een meetprogramma van een jaar opgesteld.

Voor nadere informatie:

  • Gebroeders Van Kessel: H. Hanselaar, telefoon 0344 578578 
  • HBG Civiel: W. van Roekel, telefoon 0318 699199