Eco Xblocs geplaatst in IJmuiden

3 juni 2008 19:06 - Koninklijke BAM Groep nv

BAM Civiel heeft in samenwerking met BAM Infraconsult en Rijkswaterstaat op de Zuiderhavenpier van IJmuiden een aantal zogenoemde Eco Xblocs geplaatst. Deze zijn voorzien van een geprofileerd oppervlak waaraan zeewieren en schelpdieren zich makkelijker kunnen hechten. De ontwikkeling van soorten op de platen en blokken zal door Deltares twee jaar lang nauwlettend worden gevolgd. Indien deze proef een succes blijkt, is het niet ondenkbaar dat in de toekomst meer van dit soort constructies langs onze kust te vinden zullen zijn.

In Nederland worden allerlei 'kunstwerken' gebouwd als bescherming tegen kustafslag en overstromingen of om te zorgen voor beschutting in havens. Op de harde bekleding van deze dijken, kades en pieren komen allerlei dier- en plantensoorten voor. Deze soorten zijn aangepast aan het getij en kunnen de grote krachten van golven, maar ook uitdroging en opwarming tijdens warme dagen in de zomer goed doorstaan. Deze soorten zijn waardevol omdat ze als beschutting en als voedsel dienen voor weer andere soorten, zoals vissen en vogels.

Om de ecologische waarde van de harde bekleding verder te verbeteren is het WINN project 'Rijke Dijk' van start gegaan. 'Rijke Dijk' is een samenwerkingsproject van Deltares en Rijkswaterstaat, met veel andere partners. Langs de hele Nederlandse kust zijn proeven in uitvoering. Op de Zuiderhavenpier in IJmuiden worden experimenten uitgevoerd samen met BAM Infraconsult, SHELL en INTRON.

Nadere informatie: