Eerste prijs De Voorsprong naar Team Prestatiehuis (renovatie) en All Electric W&R-Groenwoning (nieuwbouw)

29 november 2011 19:28 - BAM Wonen bv

(Persbericht Energiesprong:) Ede, 25 november 2011 - In broedplaats de Enkahal in Ede ontvingen op 24 november zes coalities met integrale bouwconcepten een geldprijs voor doorontwikkeling uit de handen van prof.dr.ir. Jan Rotmans (Drift, Urgenda) tijdens Manifestatie De Voorsprong. De eerste prijs (€ 20.000,-) op het vlak van renovatie ging naar Team Prestatiehuis, en voor nieuwbouw ging die naar All Electric W&R-Groenwoning. 

Tijdens de manifestatie werd duidelijk dat de ontwikkeling integrale concepten voor nieuwbouw voorloopt op die voor renovatie. Gezien de enorme renovatie-opgave die Nederland heeft, wordt verwacht dat de markt voor renovatieconcepten sterk op zal komen. Opdrachtgevers wachten op beproefde ‘IPhone’s’: integrale concepten in versie 1.0 of hoger die met goede marketing aangeboden worden.

Jury: ‘Onderscheid tussen nieuwbouw en renovatie vervaagt’

De jury, onder leiding van ir. Pieter Huijbregts (conceptueel bouwen), bestond uit: prof. dr. Sandra Schruijer (ketensamenwerking), ir. Birgit Dulski (duurzaamheid), prof. dr. Joop Halman (ontwerp en productie) en prof. dr. Ed Nijssen (marketing en sales). In het algemeen viel hen op dat bij energieneutrale renovatie een grote ingreep nodig is, waardoor het onderscheid tussen nieuwbouw en renovatie vervaagt. Hele gebouwschillen worden vervangen en bijzondere installaties toegevoegd. Toch wordt er zo mogelijk gekozen voor bewoond renoveren, maar dan wel snel en met veel communicatie om de overlast te beperken.

De eerste prijs renovatie: Team Prestatiehuis

De eerste prijs is voor Team Prestatiehuis. Dit team biedt bewoners een goede ketensamenwerking waardoor duurzame renovatie snel - binnen tien werkdagen in bewoonde toestand - en in één keer goed gebeurt. De jury: ‘Complimenten voor de integrale aanpak met een duidelijke folder, de enthousiaste keten (al in de naamgeving) met aanzet tot gezamenlijk bedrijfsplan! Ook de aandacht voor tevredenheid van bewoners en opdrachtgever, de snelheid en reductie van overlast en voor het feit dat de installatiekanalen opgenomen zijn in gevelwanden voor een flexibele indeling zijn reden voor een eerste prijs.’ De tweede en derde prijs gingen respectievelijk naar: E+Revital (vijf denkrichtingen voor waardeontwikkeling van bestaand vastgoed) en Comfortplafond (combinatie van verwarming met hoog rendement koeling en zonder geluid)

De eerste prijs nieuwbouw: All Electric W&R-Groenwoning

De W&R-Groenwoning [ontwikkeld door BAM Woningbouw] heeft blijvend lage woonlasten, duurzaam wooncomfort en waardeontwikkeling en is inzetbaar voor koop- en huurwoningen. De jury: ‘We zijn onder de indruk van de integraliteit van de energieaanpak inclusief groenfinanciering en de foutloze bouw door bewezen ketenintegratie. De bewijsvoering in de praktijk door langdurige monitoring met verklaring verhoogt de klanttevredenheid. Met de lage prijs voor zo’n energiearme woning (€ 86.500,- exclusief grond) vragen wij ons af waarom we tot 2020 zouden wachten om Nederland energieneutraal te maken.’ De tweede en derde prijs in deze categorie gingen naar: Leefhuis (vrij indeelbare woning) en PlusWonen (tien procent boven wettelijk voorgeschreven EPC-norm).

Prijsvraag De Voorsprong

Energiesprong van SEV en Netwerk Conceptueel Bouwen schreven de prijsvraag gezamenlijk uit om de meest kansrijke integrale en energieambitieuze concepten uit de markt te selecteren. De manifestatie die 24 november plaatsvond, stond in het teken van de dialoog tussen de aanbieders en opdrachtgevers werd georganiseer in samenwerking met Vernieuwing Bouw. De concepten werden enthousiast ontvangen, hoewel opdrachtgevers ook nog moeten wennen aan de verandering die een concepten-aanbod met zich meebrengt voor hun rol. Het initiatief heeft een bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van deze markt. Ook in de volgende twee jaren zal de prijs worden uitgeschreven. De prijswinnaars ontvangen respectievelijk € 20.000,-, € 12.500,- en € 5.000,- voor doorontwikkeling van hun concept.

Meer informatie over het initiatief en alle genomineerden en prijswinnaars op: http://energiesprong.nl/experimentoproepen/prijsvraag-de-voorsprong/

Foto’s zijn beschikbaar via: http://www.flickr.com/photos/energiesprong/sets/72157628135002345/

Nadere informatie: Claudia Laumans, communicatie Energiesprong, (010) 282 50 50.