Eerste rapport archeologie Forum Hadriani gepresenteerd

8 juni 2009 12:40 - AM bv

Bunnik, 8 juni 2009 - In Voorburg zijn de resultaten van het omvangrijke archeologisch onderzoek naar de Romeinse stad Forum Hadriani overhandigd aan het gemeentebestuur en de directeur van Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg tijdens een manifestatie over archeologie in het stadmuseum. Forum Hadriani of municipium Aelium Cananefatium, is na Nijmegen de tweede Romeinse stad  in Nederland geweest.

In opdracht van BAM Vastgoed startte archeologische bedrijf BAAC bv uit 's-Hertogenbosch in 2005 met omvangrijk onderzoek. Daar het een onderzoek van nationaal belang betrof naar een beschermd monument heeft de Rijksdienst voor Cultuurhistorisch Erfgoed (RCE) de zaken nauwlettend gevolgd. Het onderzoek heeft geresulteerd in een lijvig en rijk geïllustreerd rapport van meer dan 500 bladzijden, waardoor de resultaten voor het eerst integraal kunnen worden beschouwd.

Resultaten van het onderzoek

Het archeologisch onderzoek van BAAC bestrijkt de periode van circa 120 tot 270 na Christus, feitelijk de bloeitijd van het Romeinse Rijk in de Lage Landen. De onderzoekers zijn erin geslaagd de opgraving van 2005 te koppelen aan het onderzoek van 's werelds eerste hoogleraar archeologie, Caspar Reuvens (1793-1835), die rond 1820-1830 in Voorburg opgravingen uitvoerde.

Tot de aangetroffen sporen behoren resten van huizen, een duidelijke perceelindeling en opvallend veel waterputten. Ook is duidelijk geworden dat de Romeinen vaak grootscheeps hebben verbouwd, waarbij grote ophogingspakketten enorme hoeveelheden vondsten bevatten. Hieronder vielen vooral tientallen drinkbekers van uit Duitsland geïmporteerd aardewerk op. Bijzonder was de vondst van een bronzen bekken en steelpan onderin een waterput. Een barnstenen ketting en de houten kop van een mythisch dier (een hellehond?) behoren eveneens tot de meest opvallende vondsten uit de waterputten.

Verder werd een kleine altaarsteen met de inscriptie I.O.M. aangetroffen. Die letters staan voor Iupiter Optimo Maximo. Ofwel Jupiter, de beste en de grootste, een verwijzing naar de Romeinse oppergod. Blijkens het onderzoek bestond een speciale band tussen Jupiter en de stam der Cananefaten.

Andere gegevens over het leven in die tijd kwamen van de aangetroffen voedsel- en plantenresten. Tussen de botanische resten bevinden zich twee plantensoorten die waarschijnlijk gebruikt zijn als verfstof, te weten wouw (Reseda luteola) en gele kamille (Anthemis tinctoria). Beide planten leveren een gele verfstof op.

Uit het rapport blijkt dat de opgraving duidelijk stedelijke sporen en vondsten bevat, zoals was te verwachten, maar dat door de afwijkende oriëntatie van de sporen twijfel is gerezen of het opgegraven terrein zich nu in de stad bevond of er net buiten lag. Daarmee wordt een interessante opzet gegeven voor de discussie over de afmetingen van de stad Forum Hadriani en de status daarvan, binnen het stamgebied van de Cananefaten en de Romeinse provincie Germania inferior. Zoals elk goed onderzoek betaamt, zijn er dus minstens evenveel nieuwe vragen opgeworpen als konden worden beantwoord.

Tentoonstelling

De meest interessante vondsten zijn voor het publiek te zien in Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg, voorheen Museum Swaensteijn, gelegen aan de Herenstraat in Voorburg. Daar ligt vanaf deze week tevens het rapport ter inzage. De wetenschappelijke publicatie is binnenkort te verkrijgen bij de archeologische boekhandel Halos (www.halos.nl). Naar verwachting zal het rapport over het archeologisch onderzoek van de tweede fase van het project volgend jaar beschikbaar komen.

Luxe appartementen in Nieuw Hadriani

BAM Vastgoed is vanaf het eerste uur betrokken bij het archeologische onderzoek en heeft dit ook financieel mogelijk gemaakt. De bouwlustige Romeinen realiseerden hier al eens hun woonwensen, inmiddels staan op deze historische plek luxe-appartementen die met de toepasselijke naam Nieuw Hadriani. Vanaf eind 2009 volgt oplevering van de tweede fase van dit project bestaande uit vijftig villa-appartementen. Er zijn nog woningen te koop vanaf circa € 420.000,-.

Nadere informatie

Voor meer informatie over het archeologisch onderzoek kunt u contact opnemen met drs. P.F.J. Franzen, BAAC bv, (073) 61 36 219, www.baac.nl.

BAM Vastgoed is een werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv.

Voor meer informatie over het nieuwbouwproject Nieuw Hadriani kunt u contact opnemen met André Attasio van BAM Vastgoed, afdeling Verkoop, (010) 266 31 28. Meer informatie over het project vindt u tevens op www.nieuwhadriani.nl.