Eerste steenlegging Sporthal Wethouder Verheij

27 september 2007 16:32 - BAM Bouw en Techniek bv

Oud-wethouder Verheij van Amsterdam heeft onlangs de eerste steen gelegd van de Sporthal Wethouder Verheij. De sporthal is het eerste op te leveren nieuwbouwproject in het zogenoemde Polderweggebied.

Het Polderweggebied is een bundeling van wonen, werken en ontspannen. De sporthal heeft daarin een belangrijke plek. De sporthal wordt door BAM Utiliteitsbouw gerealiseerd en gaat faciliteiten bieden voor diverse sporten zoals schoolgym, volleybal en voetbal.

In een tijd waarin alles individueler wordt heeft het Polderweggebied een duidelijke hang naar samen doen. Dit vertaalt zich in het samen sporten (Sporthal Wethouder Verheij), samen muziek maken (Muziekmakerscentrum) en samen dansen (Huis van de dans). Ook voor oud-wethouder Verheij is het woord 'samen' belangrijk. In zijn loopbaan heeft hij veel voor de sport betekend. Vooral het belang van samen sporten en het sporten in verenigingsverband stond bij hem centraal.